Aktuality

Slávnostné uvedenie knihy Svet nie je malý, ale je čoraz menší

Vložil(a): K. Gáliková, 26.2.2020, videné 379-krát

Tandem renomovaných vedcov, fyzik a nanotechnológ Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. a astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. vydali publikáciu s názvom Svet nie je malý, ale je čoraz menší. Verejnosti ju slávnostne predstavili v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave.

Kniha je napísaná formou literatúry faktu s výraznými stopami vedeckej práce. Je kronikou putovania za novými poznatkami a javmi, medzi ktorými majú centrálne postavenie zatmenia Slnka.

Prvá časť predstavuje spomienky Štefana Lubyho na svoje zahraničné cesty, ktoré absolvoval nielen ako vedec, ale aj ako sekretár a predseda SAV. Jeho kapitoly sú kaleidoskopom postrehov a dojmov z krajín od Ameriky až po ďaleký východ. Dotýkajú sa klimatických zmien, geopolitického vývoja v našom teritóriu, globalizácie, migrácie a možných demografických zmien. Na cestách nadväzuje kontakty s významnými osobnosťami svetovej vedy, vrátane vedcov slovenského pôvodu. Spomína tiež na návštevu Kalifornského technologického inštitútu v Pasadene, kde sa stretáva so svojím priateľom, rodákom z Košíc Ladislavom E. Rothom.

Vojtech Rušin čitateľov zavedie do kočín, ktoré bežným turistom nie sú dostupné. Predstavuje neznáme kúty saharskej Afriky, Južnej Ameriky, Juhoafrickej republiky, ďaleký Sibír či Tichomorské ostrovy, na ktorých sa uskutočnili testy zbraní hromadného ničenia.  Cieľmi jeho ciest sú lokality, na ktorých môže pozorovať zatmenie Slnka. Pútavo popisuje príjemné stretnutia s lokálnymi obyvateľmi, ale aj nebezpečné situácie, do ktorých sa dostáva hlavne ako sólo cestovateľ. Významným prínosom jeho kapitol je faktografická výpoveď, množstvo informácií nielen z geografického hľadiska, ale aj z perspektívy historického vývoja, stavu ekonomiky, kultúry, tradícií a zvykov.

Počas slávnostného predstavenia knihy bol Vojtech Rušin ocenený Zlatou medailou Štefana Kassaya za dlhoročný výskum slnečnej koróny a protuberancií na expedíciách za zatmeniami Slnka na rôznych miestach Zeme a Lomnickom štíte.

Publikáciu do života symbolicky uviedli Mária Vaškovičová a František Mikloško. Dostupná je v predajni alebo na webovej stránke vydavateľstva VEDA.

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Príloha

Obálka knihy Svet nie je malý, ale je čoraz menší
Príloha

Prof. Štefan Kassay odovzdáva zlatú medailu RNDr. Vojtechovi Rušinovi, DrSc.
Príloha

Publikáciu do života symbolicky uviedli Mária Vaškovičová a František Mikloško