Aktuality

Jána Tkáča zo SAV ocenili ako Výnimočnú osobnosť slovenskej vedy

Vložil(a): A. Nozdrovická, 21.10.2019, videné 662-krát

 

Ocenenie pre výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich prvých laureátov. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa jej držiteľom stal Ján Tkáč, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov cenu získala Ľubomíra Tóthová. Tomáš Vinař je laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Rozhodla o tom medzinárodná porota, ktorá ceny odovzdala v piatok 18. októbra.

Ocenenie vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. „Všetci traja laureáti, ale aj finalisti sú reprezentantmi modernej vedy. Ich vedecký výskum je dnes vysoko relevantný ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, a odpovedá na otázky, ktorým čelí spoločnosť globálne. Všetkým by som rád zablahoželal a verím, že aj toto ocenenie im pomôže v ich ďalšej vedeckej dráhe," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko.

Laureátov prvých dvoch kategórií vybrala medzinárodná komisia zložená z odborníkov, ktorými sú nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Erwin Neher, švajčiarska fyzička Ursula Keller, maďarský matematik László Lovász, nemecký biológ Carl-Philipp Heisenberg a americký technológ Christopher Csíkszentmihályi. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.

Laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy Ján Tkáč pôsobí v Chemickom ústave SAV. Venuje sa výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty. Pri svojej práci vychádza z princípu zmien zloženia cukrov na povrchu buniek. V budúcnosti by sa so svojím tímom chcel sústrediť aj na diagnostiku ďalších onkologických ochorení, napríklad rakovine prsníka.

Ľubomíra Tóthová, ktorá je laureátkou kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov, pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Skúma, ako sa dajú využiť sliny v skorej neinvazívnej diagnostike rôznych chorôb a rieši tiež poruchy obličiek pri infekcii močových ciest. Tieto dve oblasti výskumu sa snaží prepojiť hľadaním biomarkerov, prostredníctvom ktorých by bolo možné včas diagnostikovať a monitorovať zlyhanie obličiek. Výsledkom by mal byť diagnostický test pre zlyhanie obličiek zo slín.

Laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg Tomáš Vinař pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zaoberá bioinformatikou. Je garantom študijného programu Dátová veda. Tvrdí, že úlohou vysokoškolského pedagóga je nielen odovzdávať študentom konkrétne vedomosti, ale ich aj povzbudzovať v objavovaní neprebádaného. Verí, že napriek tomu, že digitálny obsah dostupný cez internet je dnes pokročilý, živý učiteľ je pre študentov stále prínosom. Musí im však prinášať niečo navyše. (tasr)

Foto: ESET Science Award, Linda Kisková Bohušová 

Príloha

Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV preberá ocenenie ESET Science Award.
Príloha

Ocenený Ján Tkáč sa venuje výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty.
Príloha

Slávnostné udeľovanie cien pre výnimočných vedcov ESET Science Award sa konalo po prvý raz.