Aktuality

Konferencia OPTIMA v Aténach

Vložil(a): S. Ščepán, 17.10.2019, videné 235-krát

 

„Organization of the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area“ (OPTIMA) je medzinárodné združenie botanikov pracujúcich a zaujímajúcich sa o oblasť Stredozemného mora. Každé tri roky OPTIMA organizuje medzinárodné konferencie. Ich súčasťou sú tematické sympóziá pokrývajúce viaceré aspekty biodiverzity Mediteránnej oblasti.

XVI stretnutie člrnpov združenia sa konalo v dňoch 2.-5. októbra 2019 pôde Poľnohospodárskej Univerzity v Aténach (Agricultural University of Athens). Podujatia sa zúčastnili vedci pôsobiaci najmä v odbore botanika z 26 krajín. Výkonného výboru združenia OPTIMA je aj prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. Spoluorganizoval a počas konferencie predsedal sympóziu o nových metódach v rastlinnej systematike.

Kolektív deviatich pracovníkov Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV prezentoval formou prednášky vedecké výsledky integratívneho prístupu k štúdiu evolúcie, biogeografie a ekológie zástupcov lišajníkov rodu Solenopsora, ktorých výskyt je koncentrovaný v Mediteráne (Anna Bérešová et al.). Formou siedmich vývesiek aj ďalšie aktuálne riešené témy. Jaromír Kučera a kolektív predstavil problematiku evolúcie a biogeografie zástupcov rodu žerušnica – Cardamie v Malej Ázii, na Blízkom Východe a Kaukaze; Karol Marhold a kolektív CardaBase - online karyologickú a nomenklatorickú databázu tribusu Cardamineae; Marek Šlenker a kolektív genetickú štruktúru stredoeurópskych populácií komplexu Cardamine pratensis; Veronika Cetlová a kolektív fylogenetické vzťahy a pôvod polyploidov zástupcov rodu Alyssum. Marek Slovák a kolektív rozpletali evolučnú štruktúru soldaneliek s dôrazom na medzidruhové hybridizačné udalosti počas štvrtohorných klimatických oscilácií. Skupinu nevädze Cyanus tuberosus predstavila Katarína Skokanová s kolektívom a Barbora Šingliarová s kolektívom sa venovali celogenómovej duplikácii, ktorá priamo vplýva na reprodukčnú stratégiu polyploidov v primárnej kontaktnej zóne.

V rámci jednodňovej exkurzie po konferencii mali účastníci možnosť pripomenúť si nielen krásy jesennej flóry Peloponézskeho polostrova, ale aj historické miesta ako Mykény a Nafplio.

Jaromír Kučera a Anna Bérešová

 

Príloha

Otvárací ceremoniál podujatia.
Príloha

Priamo v Aténach kvitol druh šternbergia žltá (Sternbergia lutea).
Príloha

Prednáška Dr. Anny Bérešovej o lišajníkoch rodu Solenopsora.