Aktuality

Roadshow vedcov po školách pokračuje už tretí rok

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.10.2019, videné 555-krát

 

Slovenská akadémia vied pokračuje už tretí rok v projekte Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska. Prvé vyučovacie hodiny, na ktorých mladý vedec nahradil učiteľa, sa odohrali na školách Bratislavského kraja. Hodiny fyziky, biológie a slovenčiny oživili vedci svojimi skúsenosťami a odborným potenciálom na Gymnáziu a Strednej odbornej škole v Bratislave a na Gymnáziu v Senci.

„Na základnej škole som pracovala s témou Obehová sústava stavovcov, ktorú mali žiaci preberať podľa študijného plánu. Prednášku som si preto pripravila podľa osnov, aby si učivo mohli žiaci ľahšie zapamätať formou videí, a rôznych faktov a podporných otázok. Prednášala som o funkciách a mechanike srdca a ako môžu vedci skúmať srdce či už na makroskopickej, alebo mikroskopickej funkcii srdca,“ povedala Katarína Macková z Centra biovied SAV.

Tomáš Ščepka z Elektrotechnického ústavu SAV prednášal o magnetizme a tému vysvetlil aj s názornými ukážkami. „Hovoril som o škálach v rozmedzí od makro po mikro a nanomagnetizmus. Žiaci sa mohli dozvedieť, aké sú najsilnejšie magnety na svete, mohli sa s nimi aj hrať. Okrem magnetizmu som žiakom predstavil Slovenskú akadémiu vied. Stručne som prezentoval, koľko a aké ústavy sa u nás nachádzajú a diskutovali sme, na ktorom pracovisku by žiaci najradšej vykonávali vedeckú prácu. Snažil som sa im ukázať, že existujú aj mladí vedci, a čo budú môcť skúmať o 10 – 15 rokov v rámci ukladania informácií,“ povedal Tomáš Ščepka.

Júlia Vrábľová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV odučila na školách hodiny slovenčiny.

„Otázky žiakov smerovali najmä na pragmalingvistické aspekty komunikácie, ktorým sa vo vzdelávacích obsahoch venuje veľmi málo priestoru. Študentov tento aspekt prirodzene zaujíma, a čo ma prekvapilo, tento typ analýzy spontánne priniesol diskusie o gramatickej podobe slova, o spisovnej podobe tvarov, o správnosti čiarok v analyzovanom prejave, teda o tom, čo bežne hodnotili ako nudné. Sledujúc úlohu identifikovať páchateľa sa však pozitívne a citlivo postavili k textu a týmto aspektom sa nemohli vyhnúť,“ hodnotila momenty z vyučovania Júlia Vrábľová.

Počas školského roka budú mladí vedci cestovať po celom Slovensku. Ich najbližší výjazd je plánovaný do Košického a Prešovského kraja. Do projektu sa za tri roky zapojila viac ako polovica ústavov SAV, pričom vedci odučili spolu už takmer 120 vyučovacích hodín.

Monika Hucáková

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Na hodine Tomáša Ščepku sa žiaci mohli dozvedieť, aké sú najsilnejšie magnety na svete, mohli sa s nimi aj hrať.
Príloha

Podľa Júlie Vrábľovej otázky na hodine slovenčiny smerovali najmä na pragmalingvistické aspekty komunikácie.
Príloha

Katarína Macková pracovala s témou Obehová sústava stavovcov.