Aktuality

SAV predstavuje prvé kroky projektu CEMEA

Vložil(a): S. Ščepán, 4.10.2019, videné 583-krát

 

Slovenská akadémia vied predstavila v piatok 4. októbra v Bratislave prvé kroky v rámci fungovania projektu štrukturálnych fondov CEMEA - Centrum pre využitie pokročilých materiálov. Súčasťou prezentácie projektu bolo aj podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Centrom pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Centrom pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) SAV a Vedeckovýskumným centrom excelentnosti pre materiálový a interdisciplinárny výskum (SlovakiON), ktoré sú excelentnými pracoviskami výskumu a vývoja v oblasti pokročilých materiálov a technológií.

Účastníci memoranda chcú spolupracovať na aktuálnych výskumných témach formou výmeny odborníkov, výskumných stáží, prednáškových a tréningových aktivít, ako aj spoločne využívať infraštruktúru centier. Rovnako budú spolupracovať pri príprave stratégií pre skvalitnenie vedecko-výskumných, prípadne inovačných aktivít v rámci Slovenskej republiky.

Projekt vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV podala akadémia s partnermi už v roku 2016. Prešiel prísnym hodnotiacim sitom v schéme Teaming, ktorú zastrešuje Európska komisia. Z viac ako 150 európskych projektov vybrali experti do prvej trinástky aj projekt CEMEA. Akadémia v ňom spolupracovala s Výskumným technickým centrom VTT vo Fínsku a Univerzitou Helsinki.   

SAV prezentovala za prítomnosti ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej výskumné ciele projektu, ktoré sú zamerané na modifikáciu povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov pokročilých materiálov, biomedicíny a udržateľnej energie,  a na  výskum nových nanomateriálov,  kompozitov a  vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre pokročilé aplikácie.

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV - CEMEA SAV bolo zriadené koncom roka 2017 ako samostatná organizácia financovaná z projektu podporeného zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  Financovanie projektu vo výške 30 miliónov EUR však začalo až v júni 2019. Zámerom riešiteľov projektu je  robiť  kvalitný medzinárodne kompetitívny výskum, pokračovať v budovaní laboratórií so špičkovou infraštruktúrou, a najmä, vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pritiahne talentovaných výskumníkov z celého sveta. Dôležitým pridaným zámerom projektu je stimulovať multidisciplinárny výskum,  pritiahnuť k intenzívnejšej spolupráci partnerov v projekte a vytvoriť modelový „otvorený“ prístup k výskumnej infraštruktúre projektu. Zámerom projektu je aj vytvoriť platformu na formulovanie výskumných plánov a vednej politiky konzorcia. (mh)

Foto: Tomáš Benedikovič

 

Príloha

Podpis Memoranda o spolupráci.
Príloha

O predstavenie projektu sa zaujímala aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
Príloha

Príhovor riaditeľky CEMEA RNDr. Evy Majkovej, DrSc.
Príloha

CEMEA SAV bolo zriadené koncom roka 2017.