Aktuality

Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu VII.

10.9.2019, otvorené 333-krát

 

V dňoch 11. a 12. septembra sa bude v priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej konať interdisciplinárna konferencia Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu VII.  Jej organizátorom je Ústav slovenskej literatúry SAV a Quirinus, o. z. v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej a Múzeom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.

Konferencia bude zameraná na kultúrnu pamäť regiónu z hľadiska rôznych vedeckých disciplín. Odznejú na nej príspevky z oblasti literárnej vedy, muzikológie, akustiky, organológie, jazykovedy či ekológie. Konferencia tak vytvára platformu pre prezentovanie najnovších poznatkov výskumu venovaných problematike kultúrneho dedičstva a kultúrneho života Gemera a Malohontu v celej jeho šírke. 

V zornom rámci konferencie je problematika literárnej a hudobnej kultúry, výtvarného umenia, jazykovedy, vlastivedných či osvetových snáh. Program sa špecificky zameriava i na rekonštrukciu obrazu literárnej kultúry a vzdelanosti v slovenskom jazykovom prostredí na základe textov príležitostnej tvorby v 16. až 18. storočí, napísanej latinsky a v domácom jazyku. Konferencia je výstupom projektu APVV-17-0161 Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16.–18. storočí.

Cieľom konferencie je vytvoriť model aplikácie výskumu v kultúrno-spoločenskom, politickom či religióznom prostredí – na modelovom príklade regiónov Gemera a Malohontu ako regiónov Slovenska s bohatými kultúrnymi tradíciami, a pomôcť tak pretaviť získavané poznatky do aplikačnej sféry. Súčasťou jej programu je vedecká kaviareň venovaná významnému rukopisnému hudobnému zborníku z 18. storočia, ktorý je známy pod názvom Lubenícky zborník. Túto pamiatku nájdenú v obci Lubeník na Gemeri predstaví 11. 9. 2019 v priestoroch mestského kultúrneho strediska v Revúcej muzikologička Mgr. Miriam Das Lehotská z Hudobného múzea SNM.

Program konferencie vyvrcholí slávnostným koncertom Štátnej filharmónie Košice a husľového virtuóza Pavla Šporcla (ČR). Na koncerte odznie orchestrálna suita Spomienky, op. 25 od významného slovenského skladateľa Jána Cikkera (1911 – 1989) a Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35 od Piotra Iľjiča Čajkovského (1840 – 1893). (pb)

Program konferencie nájdete na adrese http://csr.sk/wp-content/uploads/2019/09/Program-konferencia-Gemer-2019.pdf

 

 

Príloha

Plagát koncertu v rámci konferencie.