Aktuality

SAV na Agrokomplexe

Vložil(a): S. Ščepán, 22.8.2019, videné 711-krát

„Expozícia SAV na Agrokomplexe 2019 vychádza z nového konceptu vytvorenia autonómnych priestorov pre vystavujúce ústavy,“ víta hostí od štvrtka na výstavisku v Nitre RNDr. Aleš Kučera, CSc., člen Predsedníctva SAV.  Akadémia je tradičným vystavovateľom, presnejšie prezentujúcim účastníkom na najväčšej poľnohospodárskej výstave na Slovensku.

Na ploche s pôdorysom 8x10 m návštevníci nájdu prezentácie a odborníkov z piatich ústavov SAV. Všetky sú rôznymi spôsobmi prepojené na potravinárstvo, poľnohospodárstvo či krajinnú ekológiu. Expozíciu si prišla pozrieť aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, ktorá svojho času vyštudovala fytotechniku na VŠ poľnohospodárskej v Nitre a okrem iného pracovala aj vo Výskumnom ústave agroekológie v Michalovciach, takže k výskumu pôdy a k ekológii má blízko. So záujmom si prešla prezentácie všetkých piatich ústavov SAV.  

„Pri expozícii Ústavu hydrológie SAV, ktorú koordinuje zástupca riaditeľky Ing. Peter Šurda, PhD., sa pristavujú bežní návštevníci, ktorých zaujmú napríklad senzory na meranie teploty a vlhkosť pôdy, ale aj odborníci, ktorí hľadajú nové kontakty v rámci svojej špecializácie,“ vysvetľuje Ing. Viliam Nagy, PhD., z Ústavu hydrológie SAV. Asistuje mu Ing. Justína Vitková, PhD., ktorá nás rýchlo vtiahne do ďalších zaujímavých tém, napríklad o vodoodpudivej pôde. „Vidíte?“ hľadá prekvapenie v našich očiach, sotva uvoľní kvapku vody do nádobky s pieskom, do ktorého však nevsiakne. Naopak, ostáva na povrchu v podobe pevnej guľôčky, pripomínajúcej malú perlu.

Vodoodpudivosť pôdy je dôležitá vlastnosť pôd, v ktorých sú adhézne sily. „Možno ju pozorovať najmä na hrubozrnných a piesočnatých pôdach, ako je táto z lokality ihličnanov zo Záhoria počas suchého a teplého obdobia, keď vlhkosť pôdy klesne pod kritickú hodnotu.“ Pre poľnohospodárov poskytujú odborníci z Ústavu hydrológie SAV aj ďalšie cenné údaje – o hladine podzemných vôd, o prehrievaní pôdy, o hydrolimitoch, o zlepšovaní kvality pôdy a podobne.

O úspešnosti a efektívnosti konkrétnych výstupov z Chemického ústavu SAV hovorí zanietene RNDr. Ján Kozák, PhD., upozorňujúc na ich využitie v potravinárskom priemysle aj vo farmácii. Rovnako zaujímavé sú však aj prezentácie Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín SAV, Ústavu polymérov SAV či tradične Ústavu krajinnej ekológie SAV. "Aj tento rok expozíciu SAV esteticky živými rastlinami a drevinami dotvorilo Arborétum Mlyňany," dodáva hostiteľ.(spn)

Foto: Romana Jurkiewiczová a Aleš Kučera

 

Príloha

Gabriela Matečná s Justínou Vitkovou a Petrom Šurdom pri prezentácii Ústavu hydrológie SAV.
Príloha

SAV na Agrokomplexe 2019.
Príloha

Záujem o prezentácie ústavov SAV bol neustály.