Aktuality

Spúšťa sa registrácia do programu MoRePro

Vložil(a): A. Nozdrovická, 16.8.2019, videné 507-krát

V piatok 16. augusta sa spustí online registrácia do programu MoRePro. Následne bude možné v rámci elektronického systému vypĺňať a podať prihlášku. Konečný termín na podávanie prihlášok v rámci tohtoročnej výzvy je 27. septembra 2019.

Registračný formulár sa bude nachádzať priamo na webovej stránke programu. Prihlasovací formulár do online systému na podávanie prihlášok nájdete tu.

Program MoRePro je mobilitným a reintegračným programom Slovenskej akadémie vied určeným  pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem realizovať svoje projekty na pracoviskách SAV. Snahou je poskytnúť vedcom vhodné a motivujúce podmienky pre ich vedeckú prácu, zároveň sa však od prichádzajúcich vedcov očakáva skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov.

Výzvy na podávanie prihlášok do programu MoRePro sa budú vyhlasovať každoročne. V rámci jednej výzvy sa očakáva prijatie približne 10 vynikajúcich vedcov. Viac informácií o programe a jeho podmienkach je možné nájsť na webovej stránke programu a v štatúte programu MoRePro (v prílohe článku).

Kontaktná emailová adresa pre vaše otázky: morepro@savba.sk. (r)

Príloha

Logo