Aktuality

Spomaľovanie konvergencie a hospodársky vývoj Slovenska

Vložil(a): S. Ščepán, 25.6.2019, videné 261-krát

Hospodársky vývoj Slovenska a jeho výhľad – to bola ústredná téma konferencie, ktorú zorganizoval Ekonomický ústav SAV 19. júna v Bratislave. Osobitne sa na nej hovorilo o spomalenej konvergencii a o jej problémoch v slovenskej ekonomike.

Ako pripomenul v prvej prezentácii Karol Morvay, na Slovensku je miera investovania nízka. Prejavuje sa nedostatok pracovnej sily a reálne dobiehanie úrovne vyspelých štátov sa spomaľuje. Oslabovanie medziročného prírastku obsadených miest, nárast priemernej odmeny zamestnanca indikujú scvrkávanie pôvodnej konkurenčnej výhody Slovenska. Karol Frank bližšie rozobral vývoj verejných financií a najmä ich konsolidáciu. Upozornil na aktuálne trendy, najmä na kolísavú krivku využiteľnosti príjmov z Európskej únie v rozpočte SR a analyzoval ďalšie príčiny spomalenej, resp. prerušenej konvergencie. Načrtol niektoré východiská, ktoré ešte detailnejšie rozoberal Matrtin Lábaj. Najmä v kontexte nákladovej konkurencieschopnosti spracovateľského priemyslu. Martin Hudcovský sa zasa upriamil na napätý trh práce a pokojnú cenovú hladinu – na pohľad na ich špecifický vývoj na Slovensku. V rámci konferencie sa rozvinula pozoruhodná odborná diskusia, ktorá pod vedením riaditeľa Ekonomického ústavu SAV prof. Juraja Sipka ponúkala rôzne pohľady na aktuálny stav slovenskej ekonomiky, no najmä na riešenie aktuálnych problémov v krátkodobom aj strednodobom horizonte. (spn)

Foto: Stano Ščepán

 

 

Príloha

Úvodné slovo prof. Juraja Sipka.
Príloha

Karol Frank a jeho prezentácia vývoja verejných financií.
Príloha

Konferencia sa konala na Ekonomickom ústave SAV.