Aktuality

Festival štyroch živlov AMAVET 2019

Vložil(a): S. Ščepán, 14.6.2019, videné 258-krát

Talentovaným žiakom základných škôl, ponúkla Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) hravú formu vedecko-technickej súťaže. Ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Druhý ročník Festivalu štyroch živlov (F4Ž) sa tešil veľkej účasti – 61 projektov, 131 autorov a 41 sprevádzajúcich dobrovoľníkov pedagógov naplnilo Zážitkové centrum vedy AURELIUM v Bratislave na maximum.

Vedeckým exponátom Aurelia „konkurovali“, v piatok 7. júna, mladí vedátori svojimi úžasnými posterovými prezentáciami. Jedenásťčlenná odborná hodnotiaca komisia mala čo robiť, aby členovia vyspovedali energiou a talentom nabitých žiakov z celého Slovenska. Všetkých potešilo, že F4Ž neušiel pozornosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerka Martina Lubyová prišla otvoriť festival rodiacich sa talentov a zotrvala počas celého času prezentácii. Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku i prírodu.

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností.

Odborná hodnotiaca komisia nemala ľahkú prácu. Predsedníčkou bola Mgr. Mária Babinčáková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá zhodnotila súťaž vedátorov: Bolo náročné vybrať z projektov tie najkvalitnejšie. Každý účastník prezentoval svoj projekt s veľkým odhodlaním podať čo najlepší výkon, aj keď prezentácia sama o sebe je už len malou čerešničkou na torte. Komisia sa rozhodla oceniť viac projektov, ako mala v úmysle na začiatku a to až 16. Boli veľmi dobre prepracované a mali zaujímavú tému. Mnohé z nich tvoria veľmi dobrú štartovaciu čiaru pre ďalšiu prácu.“

O najlepšom projekte hlasovali aj prítomní učitelia, vedúci projektov, ktorí sprevádzali súťažiacich žiakov. Najvyšší počet hlasov získal za svoj projekt Matúš Kysela, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina.

Ján Nemec

Foto: Kristína Töröková 

 

 

Príloha

Festival štyroch živlov Amavet.
Príloha

Zúčastnila sa na ňom aj ministerka školstva vedy výskumu a športu Martina Lubyová.
Príloha

Záujem prejavilo 131 autorov. Prezentovali 61 projektov.