Aktuality

Umenie je veda..., aj veda je umenie

Vložil(a): S. Ščepán, 14.6.2019, videné 401-krát

Slovenská akadémia vied úspešne odštartovala prvé podujatie v rámci projektu Veda v divadle. V Divadelnom ústave na Jakubovom námestí v Bratislave diskutovala riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Tatiana Zachar Podolinská a jadrový fyzik Martin Venhart, ktorý je zároveň členom Predsedníctva SAV. Prepojenie vedy a umenia moderátorsky zastrešoval divadelný kritik Miloslav Juráni. Hlavnou témou bola Mendelejevova periodická sústava prvkov a jej prepojenie s umením.

Martin Venhart pracuje nielen na domácich experimentoch, ale aj v CERN-e či v Juhoafrickej republike. S priamym prepojením vedy a umenia sa stretol na svojich výskumných stážach v zahraničí. „Ako postdoktorand na univerzite v Leuvene v Belgicku som mal kolegu, ktorý bol doktorand a mal obhajobu. Túto „zaťažkávajúcu“ skúšku spojil s vernisážou výstavy jeho sestry, ktorá bola maliarka. Jeho dizertačnú prácu stvárnila umelecky a vznikla séria obrazov, ktorú nazvala Vrstvový model atómového jadra. Mnohé z tých malieb boli veľmi zaujímavé. Ona dokázala zobraziť vedu vo výtvarnom umení. A ako dostať vedu na javisko? Ja si myslím, že keď to ide na plátno, musí to ísť aj na javisko,“ povedal v diskusií Martin Venhart.

Etnologička Tatiana Zachar Podolinská strávila dlhé mesiace terénnym  výskumom v Guatemale, kde pozorovala súčasných Mayov. „Komunikáciu medzi nami vedcami a vami divadelníkmi vnímam často ako uzatvorenú. My máme nejaké prostriedky a spôsoby vyjadrovania sveta, rozprávania, spoznávania, vy zase máte svoje. My vlastníme poznatky a spôsoby ich usporadúvania, ale vy ich predvádzanie - skĺbenie s hudbou, so svetlom, scénou, to už je vaša parketa. Čiže keď si nás k sebe viac pozývate, my vám to mystérium, ktoré je v každom poznatku, odklíname. Dôležité je vytvárať medzi nami užšiu komunikáciu,“ povedala Tatiana Zachar Podolinská.

Projekt Veda v divadle má ambíciu pokračovať na jeseň. Ďalšia dvojica vedcov zo Slovenskej akadémie vied zavíta do priestorov Divadelného ústavu opäť po skončení divadelných prázdnin.

Monika Hucáková

 

 

Príloha

Tatiana Zachar Podolinská a Martin Venhart.