Aktuality

Snem SAV schvaľoval aj zásady výkonového financovania

Vložil(a): S. Ščepán, 12.2.2019, videné 668-krát

Zasadnutie Snemu SAV sa v utorok 12. februára v Bratislave zaoberalo najmä finančnými otázkami. Prerokovalo a schvaľovalo prílohy k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu SAV na rok 2019.

Snem SAV napokon schválil Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2019 aj Zásady rozpisu finančných prostriedkov na komisie VEGA v roku 2019. Rozoberal sa aj sumár pripomienok k Zásadám ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie. Diskutovalo sa najmä o bonifikáciách vedeckej organizácie a o finančných prostriedkoch získaných za počet doktorandov. Snem Zásady ročného hodnotenia  vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie s pripomienkami schválil. (spn)

 

Príloha

Logo SAV neg 280x186.jpg
Príloha

Logo SAV.jpg