Aktuality

Sympózium Integratívna onkológia

Vložil(a): A. Nozdrovická, 10.1.2019, videné 455-krát

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine organizuje Nadácia Výskum rakoviny v spolupráci s partnermi sympózium Integratívna onkológia, ktorý sa uskutoční dňa 16. januára 2019 v zasadačke areálu SAV na Patrónke.

Na sympóziu odznejú prednášky vo dvoch sekciách so zameraním na význam psychológie, resp. výživy v onkologickej prevencii a liečbe. Hlavným prednášateľom je prof. Rober Enright, profesor edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018.

Sympózium chce reflektovať tri významné skutočnosti z predošlého roka, keď

– ASCO (Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu) zaradila metódy integratívnej terapie na základe odporúčaní Spoločnosti pre integratívnu onkológiu (SIO) ako súčasť liečebnej a následnej starostlivosti pre pacientov s karcinómom prsníka,

– IARC (International agency for research on cancer) na základe štúdií považuje u človeka konzumáciu výrobkov zo spracovaného mäsa za karcinogén a konzumáciu červeného mäsa za pravdepodobný karcinogén,

– EPIC štúdia dokázala súvislosť medzi zvýšeným rizikom výskytu niektorých typov rakoviny a nízkou nutričnou kvalitou konzumovaných potravín.

Organizovanie sympózia na pôde SAV v rámci spolupráce ústavov dvoch centier – Ústavu experimentálnej endokrinológie a Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV napĺňa dlhodobý zámer nadácie – podpory transdisciplinárnej spolupráce výskumníkov v prevencii, včasnej diagnostike a liečbe s cieľom komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta. 

Boris Urbančík, BMC SAV

Bezplatná registrácia na sympózium

Viac informácii o sympóziu

Príloha

Nadácia Výskum rakoviny