Aktuality

Mozog „nebolí“ ani „nespí“

Vložil(a): S. Ščepán, 6.12.2018, videné 451-krát

Ľudská reč, pamäť, pohyb svalov, vnímanie zmyslami alebo hoci aj nočné snívanie – nič z toho by sme nedokázali bez nášho mozgu. Bol ústrednou témou Vedy SK, vysielanej v sobotu 1. decembra v Rádiu Slovensko v spoločnosti RNDr. Barbory Cimrovej, PhD. a RNDr. Diany Bzdúškovej, PhD. z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie, Centra experimentálnej medicíny SAV. 

Ľudský mozog je fascinujúcou témou. Vraví sa, že je najzložitejšou štruktúrou vesmíru. Mozog človeka je zložitým zoskupením vyšších a najvyšších nervových centier a je hlavným orgánom našej nervovej sústavy. V hlave máme priemerne 15 až 33 miliárd neurónov, ktoré spolu komunikujú pomocou synapsií, vytvárajú obrovskú sieť informácií, no uvádzané obrovské čísla  sú len odhadom. Nevieme spočítať všetky bunky v našom mozgu. Vieme, že občas mávame hlavu lenivú. Čo však nie je dôkaz, že by mozog nefungoval. Miestami každého z nás bolí hlava, to však neznamená, že nás bolí mozog priamo v nej. Vieme, že ľudský mozog váži u dospelého človeka 1400 – 1500 g, no na hmotnosti až tak nezáleží. Napríklad veľryby nie sú múdrejšie. Vo Vede SK sa rozoberali rôzne mýty o ľudskom mozgu, ale aj princípy jeho fungovania a využívania vo frekvenčných hladinách, využívania ľavej a pravej mozgovej hemisféry, výskum rovnováhy aj možnosti progresu biomedicínskej fyziky.

„Výskum rovnováhy, ktorému sa venujeme, pomáha napríklad určiť, ako predchádzať pádom vo vyššom veku, ale aj diagnostikovať niektoré ochorenia,“ zdôraznila Diana Bzdúšková. Neuróny nám odumierajú celý život a donedávna sa predpokladalo, že nové nevznikajú. Najnovšie sa včšak už dokázalo, že predsa len niektoré vznikajú v Hypokampe,“ pripomenula Barbora Cimrová. Na akých frekvenciách mozog komunikuje? Ako sa meraju jeho elektrické výboje? Koľko frekvenčných hladín v mozgu máme? Kaskádu otázok aj ich odpovedí nájdete v archíve RTVS na adrese:

http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0017/001755/00175530-1.mp3

Text a foto: Stano Ščepán

 

Príloha

RNDr. Barbora Cimrová, PhD. a RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.
Príloha

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.
Príloha

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.