Aktuality

Školský parlamentný výbor vyzval ministerku na riešenie krízy v SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 14.9.2018, videné 1445-krát

Poslanci školského parlamentného výboru dnes vyzvali ministerku školstva, aby do 30 dní informovala o konkrétnych krokoch na vyriešenie krízovej situácie v SAV. Za uznesenie hlasovali všetci poslanci výboru.

„Výbor národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport žiada ministerku školstva, aby do 30 dní po prijatí tohto uznesenia informovala výbor o tom, aké konkrétne kroky zrealizuje, aby sa vyriešila krízová situácia v SAV a zabezpečila sa právna istota tejto inštitúcie, a prijala riešenie, ktoré zabezpečí dokončenie transformácie,“ predniesla uznesenie na záver zasadnutia spravodajkyňa výboru a jeho podpredsedníčka Veronika Remišová.

Školský parlamentný výbor sa stretne v súvislosti s riešením krízovej situácie v SAV znovu do 30 dní. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a člen Predsedníctva SAV František Simančík predložili výboru návrhy na riešenie situácie. „My sme ponúkli vytvorenie akejkoľvek súčinnosti, či už s ministerstvom školstva, alebo s parlamentným výborom. Dúfame, že sa tak stane. To bude prvý signál toho, či sa vytvoria akékoľvek pracovné skupiny na naplnenie možných alternatív," povedal Pavol Šajgalík. 

„Máme tri návrhy. Tým prvým je, aby sme neboli nútení do transformácie cestou, ktorá vedie k likvidácii ústavov, ale aby bola dodržaná kontinuita ústavov. Druhá vec je, aby sa odstránili neistoty, ktoré boli v právnom vákuu. Organizácie v tom období užívali majetok v dobrej viere, že na nich prešiel. Nechceme, aby bol niekto v budúcnosti za to potrestaný. Tretím návrhom je, že budeme hľadať cestu dobrej novely zákona, aby sme boli spokojní my a povedzme, že aj štát,“ povedal František Simančík.

Predseda školského parlamentného výboru Ľubomír Petrák povedal, že by bolo vhodné, aby novela zákona o SAV nadobudla účinnosť od 1. októbra. „SAV by tak mohla administratívne uzavrieť celý mesiac. Je však na to potrebná súčinnosť NR SR, ministerstva spravodlivosti a prezidenta SR, aby vytvorili vhodné podmienky pre dané nadobudnutie účinnosti," povedal Ľubomír Petrák. (r)

Foto: archív

Príloha

Dnes rokoval Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.