Aktuality

Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV spoluorganizoval tri medzinárodné vedecké podujatia

Vložil(a): A. Nozdrovická, 13.9.2018, videné 441-krát

V septembri 2014 sa konal 7. medzinárodný kongres patofyziológie v marockom Rabate. Za budúcu prezidentku Medzinárodnej spoločnosti patofyziológie pre obdobie 2018 – 2022 zvolili doc. RNDr. Oľgu Pecháňovú, DrSc., dnes generálnu riaditeľku Centra experimentálnej medicíny SAV. Zároveň ju výbor Spoločnosti poveril zorganizovať 8. medzinárodný kongres patofyziológie v roku 2018 v Bratislave. Bolo to významné ocenenie slovenskej fyziológie.

Ako sme už na našom webe informovali, kongres otvorila doc. Pecháňová, ktorá privítala účastníkov z 25 krajín. Na kongrese odznelo vyše 200 príspevkov zameraných na funkcie a ochorenia srdca a ciev, ochorenia mozgu a nervového systému, poruchy metabolizmu, imunity, zápalové a toxické procesy a tiež aj na nové trendy vo výučbe patofyziológie na lekárskych fakultách. Keďže dôraz kongresu sa  zameral na patologickú fyziológiu, účastníci sa dozvedeli nové poznatky o mechanizmoch vzniku ochorení v danej oblasti, ale aj o možnosti aplikovať základné patofyziologické poznatky pri liečení chorôb, resp. v ich diagnostike a farmakoterapii.

Organizátorov veľmi potešilo, že prezidentka Medzinárodnej únie fyziologických vied (IUPS) prof. Julie Y. H. Chan z Taiwanu prijala pozvanie a zúčastnila sa podujatia. Konferenciu otvorila plenárna prednáška prof. P. Hameta z Kanady. Zameral sa na najnovší trend v oblasti medicíny, na tzv. personalizovanú medicínu. Ide o individuálne diagnostikovanie nielen stavu pacienta, ale aj individuálne stanovenie farmakoterapie. Prof. Hamet v diskusii povedal, že výskum v tejto oblasti stojí milióny, no už dnes sa jeho cena pre jedného pacienta približuje iba k niekoľkým desiatkam eur. Vynikajúca prednáška prof. Rhian M. Touyzovej z Anglicka, medzinárodne známej vedeckej pracovníčky, zameraná na molekulové a cievne mechanizmy podieľajúce sa na vzniku hypertenzie, patrila medzi štyri hlavné prednášky kongresu. Organizátori boli veľmi radi, že viac ako 10 percent príspevkov predniesli pracovníci Centra experimentálnej medicíny SAV. Výsledky ich autorov, najmä doktorandov a mladých postdoktorandov takto prešli úspešne formou medzinárodnej oponentúry. Po ukončení podujatia sa doc. Pecháňová ujala funkcie prezidentky Medzinárodnej spoločnosti patofyziológie a prezentovala program spoločnosti na nasledujúce štyri roky.

Okrem samotného kongresu Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV zorganizoval aj dve satelitné sympóziá ku kongresu. Pred jeho začiatkom sa konalo 10. medzinárodné sympózium o pôsobení oxidu dusnatého v organizme (hlavným organizátorom bola RNDr. I. Bernátová, DrSc.) a po ukončení kongresu sa konalo 9. medzinárodné sympózium o riadení rovnováhy a chôdze Posture 2018 (hlavným organizátorom Ing. F. Hlavačka, CSc.). Obe sympóziá sa konali v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach a ich účastníkmi boli významní zahraniční odborníci a ich partneri zo Slovenska. Na všetkých troch podujatiach sa zúčastnili aj členovia Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

Peter Bališ, CEM SAV

Foto: autor

Príloha

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. otvára 8. medzinárodný kongres patofyziológie.
Príloha

Prof. P. Hamet otvoril vedecký program kongresu svojou plenárnou prednáškou.
Príloha

Prednáška prof. Rhian M. Touyzovej, ktorej predsedala prezidentka Medzinárodnej únie fyziologických vied (IUPS) prof. Julie Y. H. Chanová.