Aktuality

Slávnostné kolokvium a Extrapolácie 2018

Vložil(a): S. Ščepán, 13.9.2018, videné 377-krát

Ústav informatiky SAV pripravuje na 19. septembra 2018 v aule SAV na Patrónke slávnostné kolokvium –Minulosť, súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku pri príležitosti 90. narodenín akademika Ivana Plandera v rámci celoslovenského podujatia Extrapolácie 2018.

Na slávnostnbom kolokviu odznejú vedecké prednášky doc. Ing.Ladislava Hluchého, CSc., RNDr. Vladimíra Britaňáka, DrSc., prof. Štefana Lubyho, DrSc., Ing. Michala Štepanovského, PhD. a prof. Ing. Ivana Plandera, DrSc.  

Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. je významný priekopník počítačov a informatiky na Slovensku. Je jedným zo zakladateľov Ústavu technickej kybernetiky SAV (1956), autor prvého analógového počítača na Slovensku (SAV, 1958), autor a hlavný koordinátor projektu počítača RPP-16 (1965 – 1973), prvého číslicového počítača pre riadenie výrobných procesov v Československua súčasne iniciátor výskumu v oblasti umelej inteligencie a robotiky v SAV (1978). Od roku 1996 je nositeľom vyznamenania IEEE Computer Pioneer za prínos v oblasti technických prostriedkov počítačov na Slovensku a v oblasti riadiacich počítačov. Patrí tiež k zakladateľom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (1997), ktorej bol aj prvým rektorom. Až do súčasnosti je aktívnym vedeckým pracovníkom v oblasti aplikovanej informatiky a paralelných počítačových systémov. Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. je aktívnym funkcionárom vo Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností, kde je tiež  zakladateľom a predsedom členskej organizácie Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky. 

V rámci Extrapolácií 2018 sa uskutoční 24. septembra v Aule Žilinskej univerzity v Žiline hlavná konferencia podujatia, ktorého súčasťou je aj výstava historických počítačov. Cieľom Extrapolácií 2018 je okrem iného prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT, hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti, ako aj motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT. (ib,spn)  

Program konferencie aj ďalších aktivít je na stránke http://www.extrapolacie.sk/2018/index.php?menu=zilina.

 

 

 

Príloha

extrapolácie 2018.jpg
Príloha

Ilustračné foto.