Aktuality

Veda pre poľnohospodárov na Agrokomplexe

Vložil(a): S. Ščepán, 9.8.2018, videné 331-krát

Prezentovať výskumné aktivity v oblasti poľnohospodárskej krajiny je cieľom odborného seminára Veda pre poľnohospodárov, ktorý sa v rámci tohtoročného nitrianskeho Agrokomplexu uskutoční 16. augusta o 13.00 hodine v pavilóne C. Seminár organizuje Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Návštevníci sa tiež dozvedia, aké dôsledky majú klimatické zmeny  v poľnohospodárskej krajine, ako ich možno sledovať, ako sa na ne adaptovať či aký význam v krajine majú historické krajinné štruktúry poľnohospodárskej krajiny, ako ich udržiavať a čo spôsobuje ich ohrozenie či zánik. Tém však bude oveľa viac. Na otázky sú pripravení odpovedať vedeckí pracovníci zo Slovenskej akadémie vied a z dvoch nitrianskych univerzít. 

Ústav krajinnej ekológie pozýva zároveň do svojich výstavných stánkov, kde budú prezentované aj ďalšie výskumné aktivity uvedených pracovísk. (r)

 

Príloha

Agrokomplex 2017.