Aktuality

Problémy SAV s transformáciou...

Vložil(a): S. Ščepán, 13.7.2018, videné 1622-krát

Vážnosť a naliehavosť situácie okolo destabilizácie SAV v súvislosti s chýbajúcou registráciou organizácií SAV v rámci transformácie na verejné výskumné inštitúcie iniciovali v piatok 13. júla zvolanie porady riaditeľov a predsedov vedeckých rád organizácii SAV v Bratislave. Okrem iného sa riešilo usmernenie pre urýchlenú prípravu vnútorných predpisov, informácie a metodické pokyny pre prípravu mandátnej zmluvy členov Dozorných rád a ich zverejnenie ako aj návrh postupu pre sfunkčnenie organizácií SAV po ekonomickej stránke v čase od založenia v. v. i. do jej vzniku.

Účastníci porady sa zhodli na stanovisku k aktuálnej situácii

Riaditelia a predsedovia vedeckých rád organizácií SAV, a členovia Predsedníctva a Snemu SAV a členovia Výboru OZ pracovníkov SAV, ktorí sa zúčastnili porady dňa 13.7.2018, konštatujú, že je potrebné urýchlene nájsť východisko zo súčasného stavu, keď sa organizácie SAV stali verejnými výskumnými inštitúciami, ale ešte neboli zapísané do registra v.v.i.

Takýmto riešením nemôže byť postup podľa paragrafov 3 až 6 zákona o v.v.i., čiže znovuzaloženie v.v.i., pretože by pri jeho realizácii došlo k zániku pracovnoprávnych a iných zmluvných vzťahov organizácií. To by v praxi znamenalo kolaps SAV ako vedeckej inštitúcie.

Jediné možné východisko vidíme v dokončení transformácie organizácií SAV na v.v.i., v súlade so zámerom zákonodarcu podľa paragrafu 21a platného zákona o SAV.

 

 

Príloha

Logo SAV.