Aktuality

Hrady a zámky vo Vede SK

Vložil(a): S. Ščepán, 13.7.2018, videné 640-krát

Viete, ktorý zámok u nás patrí k najnavštevovanejším v strednej Európe? Alebo prečo boli ženy tak často objektom intríg na zámkoch v neskorom stredoveku? Mnohé zámky a hrady sú aj u nás skvostnými kultúrnymi pamiatkami, na mnohé sa už takmer zabudlo. Všetky sú však opradené vlastnou históriou.

Najmä o nej bude najnovšia Veda SK v Rádiu Slovensko už v sobotu 14. Júla od 22.20 do 24.00 hodiny. Pozvanie tentoraz prijali PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. a Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. z Historického ústavu SAV, ktorí sa dlhodobo venujú stredovekým dejinám na území súčasného Slovenska.

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. je súčasne aktuálnou laureátkou Ceny SAV za tvorivú činnosť a výsledky vedeckovýskumnej práce. S autorským kolektívom spracovala monografiu: „Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.“  Monografia predstavuje systematické a doteraz najkomplexnejšie spracovanie problematiky hradov, ich vývoja a funkcie v stredovekých štátoch v slovenskej historiografiky. Dielo významným spôsobom posúva stav poznania o fenoméne stredovekých hradov v slovenskej a stredoeurópskej medievistike. Je autorkou aj ďalších pozoruhodných publikácií (napr.: Čierna kráľovná. Barbora Celjská : (1392-1451) životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej).

Rovnako Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. napísal zaujímavé historické knihy (okrem iných: Krátke dejiny Slovenska vo viacerých jazykových mutáciách,  monografiu Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku, ako aj monografiu Matúš Čák Trenčiansky.) Obaja sa vo svojej vedeckej práci „pohybujú“ v historických reáliách, ktoré sú zaujímavé aj z pohľadu našej súčasnosti. Spolu s nimi a vďaka ich znalostiam bude Veda SK odhaľovať – tajomstvá hradov a zámkov na Slovensku. Náročnosť stavania hradov, ich význam, ako aj život v nich a okolo nich. Lásky a škandály v panovníckych rodoch, etiketu a hygienu aristokracie, poľovačky, kultúru, tvrdý boj o moc aj intrigy na hradných panstvách. Veda SK ponúka v sobotu 14. júla večer letnú tému a pútavých rozprávačov.... (spn)

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. po prevzatí Ceny SAV v spoločnosti predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka a podpredsedu SAV pre 3. oddelenie RNDr. Miroslava Morovicsa, SCs.