Aktuality

Vďaka aplikácií VISITOR môže robiť vedu aj verejnosť

Vložil(a): S. Ščepán, 6.7.2018, videné 486-krát

Sú všade okolo nás, rastú popri cestách, v okolí našich záhrad, žijú v našich riekach a úspešne sa vedia šíriť aj v prirodzených ekosystémoch. Nepôvodné rastliny a živočíchy, ktoré sa k nám dostali z iných krajín či kontinentov, predstavujú v dobe veľkého presunu tovarov a osôb rastúci problém. Vedci zo Slovenskej akadémie vied vyvinuli špeciálnu aplikáciu VISITOR, ktorá mapuje nebezpečné druhy. Do tohto výskumu sa môže zapojiť aj verejnosť.

Voľne dostupná aplikácia umožňuje ľuďom na prechádzkach v prírode alebo v meste veľmi jednoduchým a intuitívnym spôsobom zbierať a odosielať údaje o výskyte cieľových druhov, ktoré sme vytipovali. Momentálne ich je tridsať, pričom sme sa sústredili na druhy, ktoré sú v prírode dobre odlíšiteľné. Fotografie a údaje, ktoré nám posielajú užívatelia aplikácie, následne overia naši odborníci a uverejnia na webstránke. Nájdete na nej mapy s lokalizáciou vybraných druhov, fotografie, podrobné informácie, ale aj spôsoby odstraňovania nepôvodných druhov,“ povedal Ladislav Pekárik z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Nepôvodné rastliny a živočíchy súťažia s našimi domácimi druhmi o živiny, svetlo, opeľovačov či potravu a často vyhrávajú. Niektoré rastliny sú úspešné poľnohospodárske buriny alebo alergény, môžu poškodzovať statiku stavieb alebo zvyšovať eróziu vodných brehov. Živočíchy zase môžu prenášať rôzne choroby a parazitov, alebo spôsobujú ekonomické škody pri chove rýb. Spôsobujú závažné ekonomické dopady, a preto má ich výskum dôležitý význam pre spoločnosť.

„Nepôvodné druhy však nie sú len potenciálne nebezpečné pre naše biotopy. Často sú, našťastie, aj pekné, ako napríklad chrobák krasec (Lamprodila festiva), ktorý sa začal na Slovensko v posledných dvoch rokoch šíriť cez Maďarsko, alebo priamo z Talianska prostredníctvom dovážaných okrasných drevín. Škodí rôznym druhom borievok, cyprusov a tují,“ povedal Ladislav Pekárik z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Údaje, ktorými sa plní aplikácia, sú cenným zdrojom informácií aj pre samosprávy alebo Štátnu ochranu prírody.

„Zákon káže majiteľom či užívateľom pozemkov, aby odstraňovali invázne druhy. Budeme o našom projekte informovať samosprávy, aby sme im pomohli tieto druhy identifikovať,“ dodal Ladislav Pekárik z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Monika Hucáková

Foto: J. Májeková

Viac informácií nájdete online na stránke:

http://visitor.sav.sk/#/home

 

Príloha

Impatiens glandulifera.