Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV neg 280x186.jpg

Vyhlásenie Akadémií vied krajín V4 k návrhu dodatku k zákonu o Maďarskej akadémii vied

2. 7. 2018 | zhliadnuté 1011-krát

Predsedovia akadémií vied krajín V4 vydali vyhlásenie, v ktorom podporujú požiadavku Maďarskej akadémie vied stiahnuť návrh dodatku k zákonu o Maďarskej akadémii vied z rokovania parlamentu a prehodnotiť návrh zákona o štátnom rozpočte Maďarskej republiky na rok 2019. V dokumente podpísanom predsedom Poľskej akadémie vied Jerzym Duszyńskym, predsedníčkou Akadémie vied Českej republiky Evou Zažímalovou a predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom sa zdôrazňuje, že navrhované zmeny znamenajú ohrozenie autonómie Maďarskej akadémie vied, jej právneho a ekonomického.

Text vyhlásenia je uvedený nižšie.

 
Statement of the Partners of Visegrad Group Academies Forum
Following the Resolution of the Presidium of the Hungarian Academy of Sciences of 15 June 2Ol8 and the open letter of ALLEA0, both referring to the proposed amendment of the Law on the Hungarian Academy of Sciences and the Law on the 2019 state budget of Hungary,
the Partner Academies of Sciences of the Visegrad Group Forum fully support the demand to withdraw the proposed amendments from voting and to allow for wider consultations with all relevant stakeholders, in particular with the Hungarian Academy of Sciences.
Basic, curiosity-driven and blue-slry research are indispensable elements of any functional and successful research and innovation system. Striving to protect the freedom of scientific research and the autonomy of scientific institutions, we believe that the proposed changes, withdrawing the legal and financial guarantees of the regular functioning of the Hungarian Academy of Sciences threaten the scientific autonomy of the academy.