Aktuality

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 14.6.2018, videné 520-krát

Alzheimerova choroba nie je vonkoncom len vecou chorých, ich blízkych, lekárov a vedcov, ktorí sa snažia nájsť riešenie. Vzhľadom na jej dosah sa týka celej spoločnosti. Jazykovedci zdôrazňujú, že pravidlá jazyka tvoria jeho používatelia. Čo všetko robí inštitúcia, ktorá je v pozadí každej vedeckej práce – Ústredná knižnica SAV. Ako na jar pokračovala transformácia aj spájaním inštitúcií SAV do Centra vied o umení a Centra spoločných činností...

„Ide o veľký míľnik, lebo to bolo po prvýkrát na svete, keď tau vakcínu aplikovali človeku v klinickej skúške a ľudstvo dostalo prvú nádej, že Alzheimerovu chorobu budeme vedieť liečiť a zastaviť,“ povedal o udalosti, ktorá sa stala v roku 2013 riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV Michal Novák. Liečenie a starostlivosť o tých, ktorí na Alzheimerovu chorobu trpia, stojí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie len v Európe ročne 400 miliárd eur. Náklady sú však iba jedna stránka veci – ekonomická. Ešte vážnejšia je tá ľudská.

Jazykovedci by radi rozbili mýtus, že oni tvoria jazyk, regulujú ho, určujú, čo má byť správne, a strážia jeho čistotu. Riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Gabriela Múcsková zdôrazňuje, že jazyk tvoria jeho používatelia. A jazykovedci sú tu na to, aby skúmali, ako funguje a ako sa mení, vyvíja.

Keď v roku 1953 SAV preberala knižnicu Slovenskej akadémie vied a umení, získala zhruba 70-tisíc kníh. Podľa výročnej správy z minulého roku má Ústredná knižnica SAV 460-tisíc kníh, 1 400 elektronických médií a 107-tisíc viazaných ročníkov periodík. Ak platí, že história knižnice nie je to isté, ako jej fungovanie, ale ju tvoria aj fondy, ktorými disponuje, je Ústredná knižnica SAV jednou z najstarších na Slovensku.

Najnovšie číslo dvojmesačníka SAV prináša aj materiál o výskume využitia slovenského medu na lekárske účely, ktorý vedie Juraj Majtán, profil štipendistky SASPRO Ivany Nemčovičovej, ktorá zaujala svojou publikáciou už pred piatimi rokmi, článok o arabistovi a historikovi Emanuelovi Beškovi, ktorý získal ocenenie za monografiu. (pod)

Viac na http://spravy.sav.sk/nove-cislo/

Príloha

Nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV