Aktuality

Doktorandi z UKE SAV na letnej akadémii o terasách a ich manažmente

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.5.2018, videné 320-krát

Na prelome apríla a mája sa doktorandi Ústavu krajinnej ekológie SAV Mgr. Michaela Kalivodová a Mgr. Ivan Laco zúčastnili letnej akadémie Summer School – International Seminar RIGHT LIVELIHOOD 1 IN TERRACED LANDSCAPES organizovanej ITLA (The International Terraced Landscapes Alliance).

Letná akadémia sa konala na ostrove Tenerife, prevažne v historickom mestečku Garachico. Išlo o medzinárodné podujatie s účastníkmi z rôznych odborov hlavne zo Španielska a Talianska zamerané na terasovitú krajinu a jej využívanie.

Na úvod usporiadatelia predstavili organizáciu ITLA a Nadáciu Caja Canarias a ich fungovanie. Podstatnú časť letnej školy tvorili podnetné prednášky. Hovorilo sa napríklad o udržateľnom poľnohospodárstve, hospodárení s vodou na ostrove, manažmente krajiny, typoch a architektúre terás, ale aj o zaujímavých projektoch (zásobovanie školských jedální „bio” a lokálnou zeleninou a ovocím). Súbežne sa konali aktivity na rozvíjanie myslenia a otváranie nových obzorov, nápadov a myšlienok.

Súčasťou letnej školy boli okrem prednášok aj exkurzia a dvojdňové terénne práce. Účelom exkurzie bolo spoznať ostrov ako celok, jeho históriu, architektúru a prírodu a tak lepšie pochopiť súčasnú situáciu na ostrove.

Počas terénnych prác sa doktorandi oboznámili s manažmentom, obhospodarovaním a využívaním terasovitej krajiny v rôznych nadmorských výškach, diskutovali so  „stakeholdermi” (poľnohospodári, vinohradníci, verejná správa, majitelia pozemkov, miestni obyvatelia) a pochopili historický vývoj nielen poľnohospodárskej krajiny v štyroch študijných oblastiach ostrova (štyri skupiny účastníkov).

Na záver sa všetci zúčastnili workshopu, na ktorom sa prezentovali výsledky a postrehy z terénnych prác, podelili sa o nápady zo štyroch pracovných oblastí. Výsledky sa prezentovali formou viacerých posterov ku každej oblasti.

Študenti sa vrátili s novými poznatkami o manažmente terasovitej krajiny, oboznámili sa  s rozdielnym prístupom pri riešení problémov (napríklad intenzívnejšia priama komunikácia so „stakeholdermi”), podelili sa o pohľad na problematiku s účastníkmi z iných odborov (architektúra, geografia, zoológia, botanika) a získali kontakty na možnú budúcu spoluprácu.

Zita Izakovičová, ÚKE SAV

Foto: archív

Príloha

Aktivita na rozvíjanie myslenia
Príloha

Miestni obyvatelia a tradičný obed na daždi
Príloha

Z workshopu