Aktuality

Prezentácie finalistiek zamotali porote hlavy

Vložil(a): S. Ščepán, 12.4.2018, videné 1311-krát

Približne pätnásť minút na prezentáciu projektu a ďalší dvojnásobok času na profesionálny make up a následné fotenie portrétov – taký bol v stredu 11. apríla program dvanástich finalistiek druhého ročníka súťaže nazvanej Pre ženy vo vede ktorý podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L'Oréal.

Na pôde Úradu SAV sa najskôr každá z tucta finalistiek postavila pred desaťčlennú porotu s predsedníčkou RNDr. Evou Majkovou, DrSc., riaditeľkou Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV. Miestami bola cítiť tréma, miestami rešpekt mladých vedkýň pred vedeckými autoritami, no vo všetkých prípadoch bola prítomná odborná zdatnosť a zanietenie súťažiacich.

Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede“ bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Medzinárodný projekt spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede bol v roku 2016 slávnostne uvedený aj na Slovensku. Tento program ponúka mladým vedkyniam možnosť profesijného i osobného rozvoja formou ocenenia v celkovej hodnote 10 000 Eur. Vlani prihlásilo svoje práce 58 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo 11, tento rok o jednu viac. Z toho päť v kategórii do 35 rokov a sedem v kategórii od 36 do 45 rokov. V tucte finalistiek mali najpočetnejšie zastúpenie vedkyne z ústavov SAV (5) a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (3). Po jednej vedkyne sme vo finále registrovali aj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a z Materiálovo-technologickej fakulty STU.

Vyhlásenie výsledkov II. ročníka projektu Pre ženy vo vede,  ktorý podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L'Oréal bude v júni. Víťazky v oboch kategóriách si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

Text a foto Stano Ščepán

Príloha

Odborná porota hodnotí prezentácie vedkýň z celého Slovenska.
Príloha

RNDr. Lucia Balejčáková, PhD. v plnom nasadení.
Príloha

RNDr. Veronika Huntošová, PhD. už po prezentácii v