Aktuality

Russula microscopy workshop: Hľadanie spoločného jazyka pre výskum diverzity húb

Vložil(a): A. Nozdrovická, 8.3.2018, videné 691-krát

V priestoroch Centra vied SAV v Banskej Bystrici sa uskutočnil koncom februára workshop organizovaný Centrom biológie rastlín a biodiverzity (CBRaB) SAV Quest for a globally comprehensible Russula language. Témou bol globálny výskum biodiverzity symbiotických húb rodu Russula, známych pod slovenským menom plávky.

Zástupcovia tohto kozmopolitného rodu sú jednou z najpočetnejších skupín koreňových symbiontov drevín v lesných spoločenstvách v počte druhov aj množstva kolonizácie. Zatiaľ čo v Európe sa rozlišuje približne tristo druhov tohto rodu, celosvetová rozmanitosť sa odhaduje na tisícky.

Diverzita plávok v mnohých oblastiach sveta je veľmi málo známa, čo potvrdzuje narastajúci počet novoopísaných druhov. Fylogenetická príbuznosť a morfologická podobnosť druhov rodu Russula v spojení s často nízkou výmenou informácií medzi odborníkmi spôsobili pomalý postup vo výskume ich diverzity najmä v oblastiach mimo Európy.

Účastníci workshopu (študenti a lektori) z rôznych krajín Európy (Slovensko, Francúzsko, Nemecko, Fínsko, Belgicko), Ázie (India, Thajsko, Južná Kórea) a Ameriky (Kolumbia, USA) vypracovali návrh na minimálne kritériá pre morfologickú charakteristiku a jednotný postup pri vypracovaní opisov nových druhov. Navrhla sa nová zjednotená terminológia, zoznam dôležitých determinačných znakov a spôsob ich hodnotenia, tabuľky meraní pre štatistickú podporu a vzor pre opis nových druhov. Tieto prvky môžu predstavovať spoločný „jazyk“ pre lepšiu komunikáciu medzi odborníkmi z rôznych oblastí sveta venujúcich sa výskumu biodiverzity rodu Russula.

Počas workshopu každý z účastníkov jednotným postupom opísal mikroskopickú štruktúru aspoň jedného už predtým geneticky identifikovaného, no pre vedu doposiaľ neopísaného druhu. Dohodnuté metodické postupy a vzory sa budú ďalej prezentovať vo vedeckej publikácii spolu s opismi nových druhov vypracovaných počas workshopu.

Projekt využil technické vybavenie získané s podporou projektu Štrukturálnych fondov EU ITMS 26250120034 a finančne ho podporil projekt APVV 15-0210.

Slavomír Adamčík, CBRaB SAV

Foto: autor

 

Príloha

Dr. Brian P. Looney, americký stážista na pracovisku INRA Nancy (Francúzsko) prezentuje pozíciu študovaného druhu rodu Russula vo fylogenetickom strome. Brian sa venuje okrem iného aj štúdiu mykorízy a analýzam genómu tohto rodu./ Brian Looney (INRA Nancy, France) showing his nominate species from the lineage of R. subtilis (Lilaceinae).
Príloha

Účastníci workshopu mali možnosť pracovať na mikroskopoch vybavených kamerami so živým obrazom, projektormi a kresliacimi aparátmi, v popredí Dr. Bart Buyck, popredný odborník na svetovú diverzitu a fylogenézu rodu Russula. / Microscopy room at the first day – spore observations.
Príloha

Komsit Wisitrassameewong, thajský štipendista na univerzite v Soule (Južná Kórea) prezentuje fylogenetické odlišnosti medzi druhmi z juhovýchodnej Ázie a Európy. / Komsit Wisitrassameewong from Seul National University presenting members of Maculatinae from South Korea.