Aktuality

Pilotná škola QUTE

Vložil(a): A. Nozdrovická, 14.2.2018, videné 449-krát

V rámci  prípravnej fázy Národného programu pre kvantové technológie Fyzikálny ústav SAV a Centrum pre výskum kvantovej informácie organizujú pilotnú školu QUTE (program nájdete na stránkach http://qute.sk). Škola je určená pre študentov, ako aj vedeckých pracovníkov a zoznámi účastníkov so základnými fyzikálnymi princípmi kvantových technológií vyvíjaných na Slovensku.

Prednášky by mali byť zrozumiteľné pre študentov magisterského štúdia. Škola sa bude konať od 19. – 22. 2. 2018 v priestoroch pavilónu kvantových technológií (quantum.physics.sk). Prednášať budú Mgr. Daniel Reitzner, PhD. (Základy spracovania kvantovej informácie), prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. (Supravodivé kvantové bity), doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. (Previazanie v magnetických systémoch), doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc. a Mgr. Tomáš Samuely, PhD. (Topologické materiály), doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (Kvantové algoritmy), RNDr. Martin Gmitra, PhD. (Fyzika heteroštruktúrnych rozhraní pre spracovanie kvantovej informácie) a doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD. (Molekulárne magnety pre kvantové počítanie).

Pripravovaný národný program pre kvantové technológie reflektuje celoeurópsku výskumnú iniciatívu Európskej komisie Kvantového flagshipu, ktorej cieľom je výrazne zintenzívniť podporu výskumu a vývoja v oblasti kvantových technológií (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-will-launch-eu1-billion-quantum-technologies-flagship). Na príprave programu pod vedením Prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc. spolupracuje spolu s Fyzikálnym ústavom (Bratislava) aj Ústav experimentálnej fyziky (Košice), Matematický ústav (Bratislava), Elektrotechnický ústav (Bratislava), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (Bratislava), Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (Bratislava) a Fakulta prírodných vied UPJŠ (Košice).

Tomáš Rybár, FÚ SAV

 

Príloha

Doba kvantová