Aktuality

Mladí vedci vyučovali na školách v Nitrianskom kraji

Vložil(a): A. Nozdrovická, 8.2.2018, videné 501-krát

Projekt Roadshow mladých vedcov po školách zaostril vo februári na gymnazistov v Nitrianskom kraji a v rámci vyučovania spestril hodiny matematiky, biológie a dejepisu. RNDr. Margaréta Fogelová, PhD., z Virologického ústavu SAV, Ing. Igor Mračka, PhD., z Matematického ústavu SAV a Mgr. Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky SAV a Historického ústavu SAV sa počas niekoľkých vyučovacích hodín stali pedagógmi.

„Názov mojej hodiny bol Európa v Afrike, Afrika v Európe. Tému som si zvolil predovšetkým z toho dôvodu, že sme v súčasnosti svedkami najväčšej migrácie afrického obyvateľstva do Európskej únie. V európskej, a rovnako v slovenskej spoločnosti sa objavujú rôzne kontroverzné reakcie, ktoré často ústia do otvorených prejavov rasizmu a xenofóbie,“ povedal Silvester Trnovec.

Margaréta Fogelová prednášala žiakom o chrípke, ako sa pred ňou brániť, ale aj o aktuálnej epidemiologickej situácii.

„Žiaci sa zaujímali o problematiku očkovania, o ochorenie ako také, pýtali sa na možnosti vzniku nových subtypov vírusov chrípky a pripravenosť na prípadné pandémie,“ povedala biologička.

Príbeh grafickej karty – od počítačovej hry ku vede, tak nazval svoju prednášku Igor Mračko z Matematického ústavu SAV.

Každá trieda, kde som učil, bola jedinečná. Téma si získala pozornosť študentov aj učiteľov. Zaujímali sa o kvantové počítače a ich porovnanie s dnešnými počítačmi a superpočítačmi. Diskutovali sme však aj na tému umelej inteligencie a jej hrozieb,“ povedal matematik.

Monika Hucáková

Foto: autorka

 

Príloha

Roadshow mladých vedcov po školách pokračovala v Nitrianskom kraji.
Príloha

Témy vedcov si zíkali pozornosť žiakov aj učiteľov.
Príloha

"Žiaci sa pýtali aj na možnosti vzniku nových subtypov vírusov chrípky," hovorí Margaréta Fogelová.