Aktuality

Vyvíja materiály pre hypersonické lietadlá

Vložil(a): A. Nozdrovická, 8.2.2018, videné 697-krát

Peter Tatarko sa po trojročnom pobyte na Queen Mary University v Londýne vrátil na Slovensko. Získal finančný grant schémy Marie Skłodowska-Curie, ktorý mu na najbližšie dva roky umožní robiť výskum doma, vo svojej rodnej krajine. Spolupracuje s najväčším svetovým výrobcom civilných dopravných lietadiel, pre ktorého vyvíja špeciálny keramický materiál. Ako sám tvrdí, vyvinúť niečo, čo vydrží prelet atmosférou s teplotou 2000 stupňov a môže sa opakovane použiť, je výzvou.

„Už na univerzite v Londýne som bol členom medzinárodného konzorcia, v ktorom sme mali dvoch priemyselných partnerov a jedným z nich bol Airbus. Vďaka tejto spolupráci som pochopil, čo letecká spoločnosť prostredníctvom základného výskumu potrebuje zistiť a preniesť to neskôr cez aplikácie do praxe. Túto tému prinášam na Slovensko, na Ústav anorganickej  chémie SAV, ktorý mi poskytol špičkové prístrojové vybavenie,“ povedal Peter Tatarko.

Hypersonické lety dnes priťahujú pozornosť vývojárov a stali sa diskutovanou témou v oblasti materiálového výskumu. Ultrarýchle lietanie by raz mohlo skrátiť komerčné lety naprieč celou zemeguľou len na pár hodín. Povrch vesmírneho vozidla je však pri návrate z vesmíru na Zem vystavený vysokému treniu atmosferických plynov, čo v dôsledku vysokej rýchlosti vozidla spôsobuje vznik veľmi vysokých teplôt. Takéto extrémne podmienky si vyžadujú špeciálne navrhnuté materiály.

„Naším cieľom je vyrábať ´ultra high temperature ceramics´, čiže keramické materiály pre vysokoteplotné aplikácie. Fungujú na báze diboridov prechodových kovov a my sa snažíme vytvárať rôzne kompozitné prvky, aby sme ďalej zlepšili ich vysokoteplotné vlastnosti. Naším cieľom je vytvoriť materiály s novým chemickým zložením. Počas experimentov by nám mali vznikať také fázy na povrchu materiálov, ktoré zabránia ďalšej oxidácií a ablácií, resp. ďalšej degradácii materiálu,“ popisuje Peter Tatarko.

Program Marie Skłodowska-Curie je súčasťou programu Európskej únie Horizont 2020 a podporuje individuálne mobility vedcov. Podmienkou je, aby žiadatelia o grant strávili aspoň 24 mesiacov v zahraničnej výskumnej inštitúcii, ak sa chcú vrátiť domov. Peter Tatarko bude mať po uzavretí grantovej dohody na najbližšie dva roky 150 000 eur na základný výskum keramických materiálov. Už teraz si tvorí sieť doktorandov a spolupracovníkov do svojho tímu.

„Ja som v zahraničí vždy hrdo prezentoval, že som zo Slovenska. Pre mňa táto krajina znamená veľa. Tento systém mi poskytol celé moje vzdelanie, od detstva cez vysokú školu až po doktorát. Moja kariéra vedca sa začala tu a aj na zahraničných pobytoch som to vždy bral tak, že základy a pevné vzťahy mám vybudované doma,“ dodal Peter Tatarko.

Monika Hucáková

Foto: archív

 

Príloha

Peter Tatarko pri jednom zo zariadení ÚACH SAV, ktoré využívajú na spekanie vysokoteplotných keramických materiálov.