Aktuality

Vedecké dielne – Onkológia 2018

Vložil(a): A. Nozdrovická, 5.2.2018, videné 554-krát

Už po ôsmy raz doktorandi a zamestnanci Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV realizujú na gymnáziách po celom Slovensku cyklus edukačno-popularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia (vdo.sav.sk). Touto aktivitou vyjadrujú podporu globálnemu hnutiu Svetový deň proti rakovine, ktoré je zastrešené motivačným heslom Dokážeme. Dokážem.

Počas štyroch týždňov sa študenti 32 škôl dozvedia o možnostiach skorej diagnostiky, o príčinách a mechanizmoch premeny normálnych buniek na nádorové, o potrebe prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti a nezdravému jedlu až po potrebu a význam preventívnych prehliadok, zvládania stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Prednášatelia chcú študentom ukázať, že na Slovensku je možné robiť výskum, lebo veria, že aj medzi dnešnými gymnazistami sú budúci vedci a lekári, ktorí majú potenciál osobne prispieť k naplneniu vízie dlhodobej kontroly onkologického ochorenia.

Aktivita VDO2018 je ohraničená dvoma udalosťami: Svetovým dňom proti rakovine (4. február, http://www.worldcancerday.org/map) a Dňom výskumu rakoviny (7. marec). Úvodné podujatie v tomto roku sa konalo v Martine - konferencia Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov (https://www.jfmed.uniba.sk/detail-novinky/article) a záverečné podujatie bude tiež v Martine – Súťaž mladých onkológov (http://www.nvr.sk/informacie-o-nadacii/oznamy/sutaz-mladych-onkologov-2018-vyhlasenie).

Miroslav Chovanec, BMC SAV

Foto: archív

Príloha

Vedecké dielne – Onkológia