Aktuality

Botanici a biológia na Tilgnerke a v Maduniciach

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 5.1.2018, videné 480-krát

Dlhoročná neformálna spolupráca vedeckých pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, zameraná na podporu vyučovania prírodopisu, biológie a predmetov úzko s nimi súvisiacich v Spojenej škole Tilgnerovej v Bratislave, je založená na vzájomnej potrebe rozvíjať vzťah mladých ľudí k prírode, mať úctu ku všetkému živému, a tak aj k sebe samým. Žiaci a študenti majú príležitosť stretnúť, vidieť a počuť „skutočného vedca“, spoznávať, čo je vedecká práca. Vedeckí pracovníci svojimi prednáškami a demonštračnými cvičeniami spestrujú vyučovacie hodiny, ponúkajú žiakom a študentom autentický pohľad do preberanej problematiky a odkrývajú ďalšie horizonty a smery, ktorými sa môžu v živote uberať. V poslednom štvťroku uplynulého roka sa naša spolupráca posunula od prednášok a exkurzií k experimentom. A to dokonca medzinárodným.

 

Iniciatíva vyšla od nášho kolegu Dr. Lucu Paoliho z Univerzity v Siene, ktorý chcel rozšíriť pozorovania z toskánskych škôl do inej geografickej oblasti. Objektom experimentu boli lišajníky – lichenizovné huby. V prírode plnia mnoho funkcií ekosystémových služieb, užitočných aj pre človeka. Zamerali sme sa na ich bioindikačné využitie. Cieľom bolo získať z transplantovaných stielok lišajníkov v piatich rôznych podmienkach informácie o koncentráciách záujmových prvkov v ovzduší. Zaujímala nás trieda s klasickou tabuľou, na ktorú píšeme kriedou, trieda s tabuľou, na ktorú píšeme fixkami, školský dvor, domáce prostredie pedagógov a trasa pedagóga z domu do školy. Tento experiment sme okrem našej dlhoročne spriaznenej školy v Bratislave zorganizovali vďaka záujmu a ústretovosti pedagógov aj v menšej mimobratislavskej obci Madunice. Na úvod sme žiakov teoreticky pripravili na to, čo ich bude v najbližších troch mesiacoch čakať. Na začiatku októbra sme jednu hodinu biológie venovali prednáške. Pripomenuli sme si a aktualizovali, čo sú to lišajníky. Noviniek k poznaniu skladby tohoto biologického systému bolo v posledných rokoch veľa. Ďalším dôležitým momentom bolo zoznámiť žiakov s tým, že na začiatku treba vedieť, čo chceme, na čo sa pýtame, aké údaje nám odpovede na naše otázky dajú, a tak experiment naplánovať a pripraviť.

 

Počas našej ďalšej návštevy sme nainštalovali živé stielky lišajníka konárnik slivkový, ktoré dodal náš kolega z Talianska do tried, na školské dvory a do domácností. Materiál pochádzal z lesa, v ktorom sa uskutočnila ťažba. Na konároch ležiacich na zemi by inak vyšiel navnivoč. Žiaci sa zoznámili s tým, ako sa majú o transplantované lišajníky v triedach starať, ako a v akej frekvencii im dodávať potrebnú vodu, aby v nich mohli prebiehať všetky dôležité fyziologické procesy. To, že sa o ne starali dobre, sme mali možnosť vidieť v decembri pri našej ďalšej návšteve. Hodinu biológie sme využili okrem zbierania transplantovaných lišajníkov aj na to, aby sa tí, ktorí študujú bilingválne v angličtine, potešili prednáške nášho kolegu z Talianska. Predstavil, čo sa bude diať v laboratóriu ďalej. V prvom štvrťroku nového roka 2018 zavítame do škôl s hodnotami koncentrácií naakumulovaných prvkov, ktoré pre žiakov a študentov nebudú len obyčajnými čislami. Budú za nimi vidieť aj svoj diel práce, ktorý na experimente vykonali. A na to sa tešíme.

 

Anna Bérešová, Zuzana Fačkovcová a Luca Paoli

Príloha

Úvodná prednáška pred experimentom.
Príloha

Materiál pripravený na exponovanie.
Príloha

Inštalácia vreciek s lišajníkmi.
Príloha

Zvedaví študenti so svojou učiteľkou biológie RNDr. Katarínou Kresáňovou, PhD.
Príloha

Prednáška Dr. Lucu Paoliho.