Aktuality

Kniha Mariána Gálika v čínštine

Vložil(a): F. Krpelan, 29.10.2014, videné 843-krát

V lete roku 2014 vyšla v taipejskom vydavateľstve Hua Mulan  monografická publikácia Mariána Gálika, vedúceho vedeckého pracovníka Ústavu orientalistiky SAV. Kniha je jednou zo šesťdesiatich prác vydaných pred nastávajúcim 120. výročím narodenia známeho čínskeho spisovateľa a literárneho kritika Mao Tuna (1896 – 1981). Je jednou z publikácií, ktoré vyšli o tejto významnej osobnosti čínskej kultúry za posledných osemdesiat rokov, no ako jediná bola vybraná z niekoľkých zahraničných kníh, pôvodne publikovaných v angličtine, nemčine, ruštine a japončine. Gálikova kniha Mao Tun and Modern Chinese Literary Criticism, pôvodne dizertácia na získanie vedeckej hodnosti CSc. z roku 1966, vyšla v roku 1969 vo vydavateľstve Franz Steiner Verlag vo Wiesbadene.
 
 
 
V 20-tych a 30-tych rokoch minulého storočia Mao Tun ako jeden z prvých čínskych teoretikov a kritikov sprístupnil v Číne literárne myslenie a tvorivé literárne diela európskeho kultúrneho okruhu, dovtedy v čínskom prostredí neznáme. Boli to významní predstavitelia francúzskeho klasicizmu a romantizmu, najmä Racine, Boileau a Rousseau, predstavitelia európskeho realizmu Ibsen, Björnson, Galsworthy, ruskí spisovatelia L. N. Tolstoj, Dostojevskij, Turgenev, Čechov, Gorkij a mnohí ďalší. Mao Tun najmä pred rokom 1925 zoznamoval čínsku literárnu verejnosť aj s európskymi avantgardnými smermi. Slovenských čitateľov môže zaujať, že v marci 1922 uverejnil prvý čínsky článok o slovenskej literatúre vôbec: nekrológ pri príležitosti úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava.
 
 
 
Vydanie Gálikovej práce, po štyridsiatich piatich rokoch prístupné aj čitateľom čínskeho sveta, svedčí nielen o jej trvalých hodnotách a význame pre literárnych vedcov, ale súčasne dokazuje, že slovenská veda, aj tá, ktorá sa tvorí na pracoviskách SAV, sa úspešne uplatňuje aj v zahraničnom konkurenčnom prostredí. Je to doteraz štvrtá Gálikova kniha v čínskom jazyku.
 
 
 
Anna Rácová

Príloha

Obálka čínskeho vydania knihy Mao Tun and Modern Chinese Literary Criticism