Aktuality

Cezhraničná migrácia v strednej Európe

Vložil(a): M. Španková, 29.10.2014, videné 758-krát

Na tému cezhraničná migrácia v strednej Európe hovorili v utorok, 28. októbra,  v Bratislave s novinármi vedci zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského. Upozornili na skutočnosť, že nelegálna podoba cezhraničných migrácií je aktuálny problém, pričom stredoeurópsky priestor je už nielen koridorom, ale postupne sa stáva aj cieľom.

 

Práve na túto tému pripravil  Sociologický ústav SAV spolu s partnermi, medzi ktorými je aj Slovenský výbor pre UNESCO program MOST (Management of Social Transformations) na 5. až 7. novembra do Bratislavy medzinárodnú konferenciu „Cross -border migration and its implications for the Central European Area“ („Cezhraničná migrácia a jej dopady na stredoeurópsky priestor“). Zúčastnia sa na nej odborníci z Českej republiky, Poľska, Slovinska, Maďarska, Rakúska, Ukrajiny, Bieloruska a Slovenska a je podporená Vyšegrádskym fondom.

 

Ako na stretnutí zdôraznil vedúci vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV Ľubomír Falťan, otázky cezhraničnej migrácie sú veľmi aktuálna téma  a hoci ťažisko migračných koridorov je najmä v južnej časti západnej Európy, strednú Európu to zasahuje tiež a bude stále výraznejšie. Pripomenul, že hoci sú krajiny tejto časti kontinentu zatiaľ zväčša len tranzitnými, stále viac sa budú stávať aj cieľovými. Navyše postsocialistické krajiny stredoeurópskeho priestoru majú ešte jednu osobitnosť. Sú súčasne aj vysielateľmi migrantov do západnej Európy či zámoria.

 

Na stretnutí sa hovorilo aj o pripravenosti slovenskej spoločnosti prijímať prisťahovalcov. Riaditeľ Sociologického ústavu Robert Kolobucký upozornil na to, že cezhraničná migrácia môže pri súčasnom nepriaznivom demografickom vývoji aj zaujímavou pozitívnou výzvou, všetko závisí od toho, ako sa nastaví systém. Na pozitíva a negatíva migrácie upozornila na stretnutí Silvia Miháliková z Fakulty sociálnych a ekonomických vied bratislavskej Univerzity Komenského.

 

Konferencia Cross -border migration and its implications for the Central European Area by mala priniesť odborný pohľad na politický, sociálno-kultúrny, ekonomický i bezpečnostný rozmer cezhraničnej migrácie v krajinách strednej Európy. Výstupy z nej by mali okrem iného slúžiť pre inštitúcie, ktoré sa touto témou zaoberajú v rovine politík i praktických krokov práce s cezhraničnými migratmi.

Partnermi Sociologického ústavu SAV pri organizovaní konferencie je Etnologický ústav Akademie věd ČR, Inštitút filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied a Centrum pre výskum migrácie Varšavskej univerzity.

 

Text: Martin Podstupka, foto: SAV

Príloha

Na tému cezhraničná migrácia v strednej Európe hovorili v utorok, 28. októbra, v Bratislave s novinármi vedci zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského
Príloha

Trojica spíkrov: zľava Robert Klobucký, Ľubomír Falťan a Silvia Miháliková
Príloha

Ľubomír Falťan a Silvia Miháliková z Fakulty sociálnych a ekonomických vied bratislavskej UK
Príloha

Robert Klobucký, riaditeľ Sociologického ústavu SAV