Aktuality

Nová kniha Evy Maliti vydaná v Rakúsku

Vložil(a): M. Španková, 17.4.2014, videné 550-krát

Slovenská rusistka Eva Maliti, vedecká pracovníčka z Ústavu svetovej literatúry SAV, vydala v rakúskom vydavateľstve Holzhausen-Verlag vo Viedni nemecký preklad svojej vedeckej monografie SYMBOLIZMUS AKO PRINCÍP VIDENIA z roku 1996. Monografiu preložila Ingeborg Stahlová.

 

Nový recepčný priestor, ako aj časový odstup od slovenského vydania práce viedli k tomu, že sa nedá hovoriť iba o preklade, ale do veľkej miery o prepracovanej a doplnenej verzii, ktorá nesie názvov DER SYMBOLISMUS ALS ANSICHTSPRINZIP Eine Abhandlung über russische Literatur und Kultur im 20. Jahrhundert.

 

Kniha Evy Mality sa sústreďuje na aspekty symbolu a symbolizmu v ruskej kultúre a literatúre 20. storočia, ako to prezrádza už podnadpis. Ruský symbolizmus Maliti reflektuje tak z literárnohistorického, ako aj teoretického aspektu, ale v prvom rade na podloží univerzálnej substancie symbolu, na ktorom stojí tento literárny smer. Monografia prináša sondy do poetík konkrétnych autorov, ktorí boli previazaní so symbolizmom: Pavel Florenskij, Andrej Belyj, Vasilij V. Rozanov, Gaito Gazdanov a Boris Pasternak.

 

Práca vychádza z aktuálneho výskumu symbolizmu na Slovensku, z prekladov a príslušných recepčných tradícií. Ide ale zároveň o isté prekonávanie limitov tohto špecifického diskurzu a naznačovanie možných posunov v operovaní s problémovým okruhom ruského symbolizmu.

 

Roman Mikuláš

 

Príloha