Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rozhovor  s predsedom TTSK počas  slávnostného sadenia cyrilometodských  líp

Mladé stromy pre Slovensko

29. 4. 2013 | zhliadnuté 1096-krát

Trnavský samosprávny kraj   v spolupráci s  Ústavom krajinnej ekológie SAV sformulovali  počas konferencie „Veda, krajina a životné prostredie“  konanej v roku 2006 v Trnave, výzvu Trnavská ekologická iniciatíva „Mladé stromy pre Slovensko“.

 

Cieľom iniciatívy bolo vyzvať všetky inštitúcie, aby každoročne vysadili aspoň jeden mladý strom za každého zamestnanca regionálnej a  miestnej samosprávy a štátnej správy. Vôbec prvý strom bol v zmysle tejto výzvy zasadený signatármi pred budovou Krajského úradu v Trnave.

 

Doteraz bolo takto vysadených viac ako 26 000 stromčekov a okrasných drevín. Pri  príležitosti  Dňa Zeme  22. apríla 2013 a 1150 výročia príchodu vierozvestcov  Cyrila a Metoda z iniciatívy Trnavského samosprávneho kraja sa opäť sadili stromčeky, tento krát to boli cyrilometodské lipy, ktoré boli vysadené v mestskom parku v Senici.  Na pozvanie organizátorov Trnavského samosprávneho kraja a Záhorského osvetového strediska v Senici  sa na sadení líp  zúčastnili aj pracovníci Ústavu krajinnej ekológie a tak aspoň troškou prispeli k plneniu Trnavskej ekologickej iniciatívy.

 

Zita Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV