Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Matúš Mihálik z Ústavu experimentálnej fyziky SAV pri ďalšom zo svojich darovaní krvi.

Darovali kúsok zo seba

18. 4. 2013 | zhliadnuté 898-krát

V knižnici Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach, ktorá sa zmenila na odberovú miestnosť, sa 16. apríla schádzali hrdinovia ľudskosti – darcovia krvi. Bez nároku na odmenu darovali kúsok zo seba, svoju krv, neznámym, ktorí ju budú potrebovať pre záchranu zdravia či dokonca života.

 

Pôvodca myšlienky a organizátor odberov priamo na pracovisku neurobiológ RNDr. Ján Gálik, CSc. išiel príkladom a medzi prvými si sadol na odberové kreslo. Pomaly, ale isto, sa blíži k stovke odberov, len o každom nemá papier, lebo viackrát daroval krv aj počas svojich vedeckých stáží v USA. Tradične prišiel tiež Mgr. Michal Kentoš, PhD. , riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV, ktorý sa hneď po odbere ponáhľal za šéfovskými povinnosťami. Nechýbala ani jeho „kolegyňa“, riaditeľka Neurobiologického ústavu SAV RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.: „Je fajn, že nemusím chodiť ďaleko, výrazne ušetrím čas. Len ľutujem, že som nezačala darovať krv už skôr. Je to príjemný pocit.“

 

Zástupcov mali aj iné ústavy, ale vzhľadom na to, že chrípková epidémia je už za nami a aktuálne počasie praje zdraviu, organizátori očakávali viac darcov. Pri poodberovej káve padol nápad zorganizovať nasledujúci mobilný odber v hlavnej budove ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach, kde pracuje na jednom mieste najviac „akademikov“. Len sa nápadu musí chytiť niekto z nich...

 

Text a foto: Katarína Čižmáriková