Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka

Biotechnologický seminár na ÚGBR v Nitre

17. 4. 2013 | zhliadnuté 947-krát

V pondelok 15. apríla 2013 sa na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín sa uskutočnil v poradí už tretí (prvý - 19. 3. v Pécsi, druhý 10. 4. 2013 v Egeri, Maďarsko) odborný seminár, tentoraz na tému genetický modifikovaných rastlín. Stretnutie rastlinných biotechnológov  pod   názvom „Pannonian Biotechnology Seminars III“ sa konalo v spolupráci s „Pannonian Plant Biotechnology Association“, na podnet jej predsedu Prof. Erwina Balasza z CAR HAS (Center for Agricultural Research, Hungarian Academy of Science) v Martonvásári, ktorý bol aj jedným z prednášajúcich. 

 

Okrem neho za maďarskú stranu s prednáškou vystúpili Dr. Barnabas Jenes, zástupca riaditeľa Agricultural Biotechnology Center v Gődőllő  a Dr. Tibor Janda (CAR Martonvásár). Za slovenskú stranu vystúpili RNDr. Terézia Salaj, CSc. a Ing. Jana Libantová, PhD (obe ÚGBR SAV).

 

Cieľom týchto seminárov je podpora regionálneho výskumu v oblasti rastlinných biotechnológií v celom veľkom regióne Pannónskej nížiny, zvýraznenie príspevku rastlinných biotechnológií k technickému rozvoju a udržateľného poľnohospodárstva v regióne, prispievať k šíreniu vedeckých poznatkov v rámci zelených biotechnológií, ale aj vytvárať spoločné kontakty a kapacity prostredníctvom vzdelávania študentov.

 

Na seminári sa zúčastnilo takmer 50 účastníkov - študentov a vedeckých pracovníkov, zástupcov SPU a UKF v Nitre, UCM v Trnave, UK v Bratislave, STU Bratislava, CVRV Piešťany, ako aj domáceho pracoviska.

 

Autor: Ján Salaj