Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., prof. Adam Bžoch, CSc. a prof. doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

Vedy o umeniach a dejiny kultúry témou medzinárodnej konferencie

15. 4. 2013 | zhliadnuté 1091-krát

V dňoch 20. – 21. marca 2013 sa v Kongresovom centre vydavateľstva Veda na Štefánikovej ul. v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Vedy o umeniach a dejiny kultúry“.

 

Podujatie pripravil Ústav dejín umenia SAV spolu s piatimi partnerskými inštitúciami – Ústavom svetovej literatúry SAV, Ústavom hudobnej vedy SAV, Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV, Ústavom slovenskej literatúry SAV a  Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v rámci spoločného projektu „Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“. Zámerom konferencie bolo otvorenie širšej diskusie k problematike výskumu a písania kultúrnych dejín literatúry, hudby či výtvarného umenia, k metódam a nástrojom používaným v týchto oblastiach a tiež k otázke reflexie a spoločenského statusu podobných diskusií a výskumov vo verejnom priestore.

 

V rámci prvého dňa konferencie predniesli v tematickom bloku venovanom teoretickým a metodologickým otázkam svoje príspevky prof. Adam BŽOCH, CSc. z Ústavu svetovej literatúry SAV, Prof. doc. Dr. Wilken ENGELBRECHT, cand. litt. z Katedry nederlandistiky Filozofickej fakulty UP v Olomouci, doc. PhDr. Peter ŽEŇUCH DrSc. a Mgr. Svorad ZAVARSKÝ, PhD. zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, a PhDr. Anna HLAVÁČOVÁ, CSc. z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. V poobedňajšom bloku zameranom na obdobie stredoveku vystúpili doc. PhDr. Ivan GERÁT, PhD. z Ústavu dejín umenia SAV, PhDr. Eva VESELOVSKÁ, PhD. z Ústavu hudobnej vedy SAV a Dr. Zsuzsa CZAGÁNY z Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied.

 

Počas druhého dňa sa v bloku zameranom na obdobie 20. storočia a súčasnosť prezentovali Mgr. Michał BURDZIŃSKI z Inštitútu aplikovanej polonistiky Varšavskej Univerzity, Mgr. Zuzana BARTOŠOVÁ, PhD. z Ústavu dejín umenia SAV, PhDr. Dagmar PODMAKOVÁ, CSc. a PhDr. Elena KNOPOVÁ, PhD. z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, prof. PhDr. JAN BERNARD, CSc. z Katedry mediálnych štúdií Metropolitnej univerzity v Prahe, Dr. Magdolna BALOGH z Ústavu literárnej vedy Maďarskej akadémie vied a Mgr. Judit GÖRÖZDI, PhD. z Ústavu svetovej literatúry SAV. Konferenciu uzatvorili príspevky z obdobia novoveku, ktoré predstavili PhDr. Janka PETŐCZOVÁ, CSc. z Ústavu hudobnej vedy SAV, a Mgr. Dana HUČKOVÁ, CSc. a Mgr. Ľubica SOMOLAYOVÁ, PhD. z Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Konferenčné príspevky budú publikované v spoločnom zborníku, ktorého vydanie je naplánované na jún tohto roka.

 

Text: Mgr. Barbara Gindlová, Mgr. Veronika Kucharská, PhD., foto: Mgr. Barbara Gindlová