Aktuality

Zomrel Ľubomír Lenoch

Vložil(a): M. Španková, 6.5.2012, videné 1374-krát

2. mája 2012 po ťažkej chorobe  zomrel v Bratislave najvýznamnejší propagátor slovenskej vedy, novinár, zakladateľ a organizátor prestížnej akcie Vedec roka SR JUDr. Ľubomír Lenoch vo veku nedožitých 87 rokov. Bol nadšeným obdivovateľom a podporovateľom  slovenskej vedy.

 

Veľmi obetavý a šarmantný človek, gentleman zo starej školy, ktorý nikdy nezabudol pobozkať dámam rúčku, milovník hudby a ešte vo vysokom veku  rád chodil zatancovať si s manželkou do tanečného klubu v Petržalke. Keď sa na tohtoročnom odovzdávaní ceny Vedec roka osobne nezúčastnil, tušil som, že jeho zdravotný stav je vážny.

 

Dr. Ľubomír Lenoch sa narodil 13. júna 1925 v Bánovciach nad Bebravou. Gymnázium vyštudoval v Trenčíne, Právnickú fakultu UK v Bratislave a v rokoch 1967-1968 dvojročné postgraduálne štúdium na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave so záverečnou prácou pod názvom – „Slovnaft rieši ekologické problémy“.

V rokoch 1946-1948 pracoval v Slovenskej obilnej spoločnosti, odkiaľ prešiel do podniku liečivých rastlín „Centralherba“ v Malackách. Ako dvadsaťdvaročný sa stáva prokuristom. V marci 1948 mu majiteľ firmy plánuje postúpiť svoju firmu ako novému majiteľovi z vďaky za to, že firmu ekonomicky zachránil pred krachom. Február 1948 mu však v tom zabránil. V rokoch 1949-1951 sa stal tajomníkom predsedníctva ÚV JTO SOKOL aj pre medzinárodný styk. V rokoch 1953-1962 bol redaktorom športu v redakcii Dukla. Ako redaktor redakcie Práca v roku 1968 bol autorom, ktorý písal v kontexte s dianím Dubčekovej Pražskej jari pod titulkom „Na tému týchto dní“, dôsledkom čoho sa musel skrývať.

V začiatkoch pôsobenia v redakcii Práca vydával týždenne materiály pod názvom „Veda, vývoj, výskum pripravujú“. Denník Práca sa tak v rokoch šesťdesiatych stal jediným denníkom, ktorý sa vtedy venoval vede a technike. Možno povedať, že JUDr. Ľubomír Lenoch bol už od roku 1965 považovaný za vedecko-technického redaktora a komentátora. V roku 1969 bol preložený do redakcie denníka  Pravda. V rokoch 1970 a 1971 organizoval na Ministerstve výstavby a techniky v týždenných intervaloch 92 vzdelávacích novinárskych vedecko-technických    akcií pod názvom ,,Posedenie pri káve“.

V rokoch 1972- 1992 vydáva dvojtýždenník „Novosti vedy a techniky“, ktorý zabezpečoval sústavný tok informácií zo všetkých slovenských pracovísk vedy a techniky (rubriky: Zo Slovenskej akadémie vied, Informácie z aplikovaného výskumu, Vysoké školy, Technika mladých,  atď.).

V roku 1974 iniciuje a organizuje akciu „Výzva Slovnaftu“. Jej cieľom bolo zvyšovanie ekonomickej efektívnosti vo výrobnej sfére, okrem iného aj zavádzanie nových technológií, využívanie výsledkov výskumu a zvýšenie starostlivosti o životné prostredie. K výzve sa pripojilo 230 podnikov z celého Československa. V rokoch 1997-2000 bol vedúcim redaktorom mesačníka Slovenskej akadémie vied „Media Servis-SAV.


Pričinil sa ako predseda KVTŽ SSN o jeho vstup do Európskej únie vedeckých žurnalistov (1990) a v roku 1991 bol pri založení pracovnej skupiny strednej Európy vedeckých žurnalistov (ARGE), ktorej členom sa stal aj KVTŽ SSN pod jeho vedením.  V rokoch 2007-2008 vydával elektronické noviny SAV pod názvom „ENSAV Expertsforum“, ktoré prinášali informácie z vedeckých a výskumných pracovísk SAV, z fakúlt vysokých škôl, z pracovísk aplikovaného výskumu a z inštitúcií vývoja.

Napriek tomu, že sme už od r. 1993 mali vlastnú republiku, nikto nedokázal na Slovensku oceniť výsledky slovenskej vedy, neraz získané v chudobných podmienkach. Až Dr. Lenoch dokázal v roku 1997 zorganizovať  prvý ročník súťaže „Vedec roka SR“. Za 15 rokov sa súťaž stala najprestížnejším ocenením predstaviteľov slovenskej vedy. Ako sa vyjadril prof. Bužek (prvý ocenený vedec v súťaži), „úplne z ničoho dokázal vytvoriť a udržiavať tradíciu súťaže "Vedec roka SR", ktorá sa už stala súčasťou nášho vedeckého života. Jeho entuziazmus  a nadšenie pre vec bolo nákazlivé. Bolo mi cťou, že som mal možnosť JUDr. Lenocha spoznať a spolupracovať s nim.  Pevne verím, že odkaz jeho nezištnej práce v prospech vedy na Slovensku nás bude motivovať k tomu, aby sme pokračovali v aktivitách, ktorých bol iniciátorom. Záver každého ocenenia sa končil hymnou  "Ave, ave, scientia Slovaca" od autora Ľubomíra Lenocha. Je prirodzené, že jeho popularizácia slovenskej vedy bola ocenená v r. 2003 Pamätnou medailou SAV pri príležitosti 50. výročia založenia SAV a v r. 2007 získal Cenu SAV  za celoživotné dielo pri propagácii významu vedy a presadzovanie jej rozvoja.

 

Ak dovolíte, budem ešte  citovať pani Zuzanu Krútku, bývalú predsedníčku Slovenského syndikátu novinárov, ktorá poslala v rámci prejavu sústrasti pani manželke tieto slová:  ,,Vždy nadšený pre to, čo robil, plný elánu, chuti do života, s množstvom nových plánov. Nikto zo slovenských novinárov neurobil pre popularizáciu vedy a techniky toľko ako on a nikto neurobil toľko ako on pre zviditeľnenie slovenskej vedeckotechnickej žurnalistiky. Zostáva len dúfať, že akcia Vedec roka, ktorú inicioval a bol jej organizačnou dušou, bude ďalej pokračovať. A tak bude svojím spôsobom  naďalej medzi nami“.


A ako povedal pri istej príležitosti prof. Š. Luby, bývalý predseda SAV, „vďaka Lenochovej usilovnosti a vynaliezavosti sa v čase vyhlasovania laureátov súťaže Vedec roka SR, stávajú slovenskí vedci mediálnymi hviezdami a naša veda zaujíma v povedomí spoločnosti aspoň nakrátko miesto, ktoré si svojim špičkovými výkonmi zaslúži“.

 

Ja sám som mal tú česť sa nim zoznámiť osobne pri vyhlásení Vedca roka SR v r. 2006, keď ma veľmi prekvapil tým s akým nadšením on nematematik hovoril o matematike, keď ma predstavoval ako laureáta. Preto môžem potvrdiť vyššie povedané slová prof. Š. Lubyho, lebo vďaka Dr. Lenochovi sa matematika dostala na stránky novín, do rádií a televízií. Veľmi som si vážil každú chvíľu, keď sme sa mohli hoc aj nakrátko porozprávať, lebo bolo o čom.  Myslím si, že JUDr. Ľ. Lenoch bude veľmi chýbať nielen najbližšej rodine ale aj vedeckej obci Slovenska.

 

Česť jeho pamiatke.

Rozlúčka s nebohým JUDr. Ľubomírom Lenochom bude v stredu 9. mája o 17,30 hod. v bratislavskom  krematóriu.

 

 Anatolij Dvurečenskij, Matematický ústav SAV

Použité podklady od pani Jely Lenochovej.

 

Príloha

Dr. Ľubomír Lenoch (vľavo) spolu s profesorom Lubym