Aktuality

Nový elektrónový mikroskop v prevádzke

Vložil(a): V. Šmihula, 18.11.2011, videné 2131-krát

V utorok 15. novembra ho uviedli priestoroch Ústavu merania SAV v Bratislave.
 
Riaditeľ Ústavu merania SAV Milan Tyšler na slávnostnom uvedení zariadenia do prevádzky privítal podpredsedu SAV Juraja Lapina,  riaditeľku sekcie implementácie operačného programu Veda a výskum Katarínu Kellenbergerovú a vedúcu Odboru projektového manažmentu OPVV Elenu Pristašovú, obe z Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, zástupcov dodávateľských firiem F. Charlesa  (JEOL) a J. Halodu (Oxford Instruments), pracovníkov zúčastnených ústavov aj ďalších pozvaných hostí.
 
Ide o unikátny rastrovací elektrónový analytický mikroskop typu JEOL JSM 7600F vybavený EDS, WDS a EBSD analyzátormi. Prístroj predstavil Karol Iždinský z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.  Konštatoval, že vo svojej kategórii je to špičkový prístroj s možnosťami využitia v oblasti skúmania tuhej fázy a širokého spektra materiálových vied. Inštalovaný mikroskop dosahuje rozlíšenie 1 nm pri 15 kV a 1,5 nm pri 1 kV, čo zodpovedá zväčšeniu až miliónkrát a disponuje maximálnym prúdom zväzku 200 nA pri 15 kV. Zobrazovacie možnosti mikroskopu sú budované na dvoch detektoroch sekundárnych a dvoch detektoroch spätne odrazených elektrónov. Mikroskop dokáže získavať obrazy so zvýraznením morfológie povrchu alebo chemického zloženia. Získané signály je možné miešať s cieľom ďalej zvýrazniť charakter hľadanej informácie.  Analytické možnosti mikroskopu zahŕňajú energiovo (EDS) a vlnovo disperzívnu (WDS) spektroskopiu spolu s difrakciou spätne odrazených elektrónov (EBSD).
 
Prístroj je súčasťou spoločného pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov (ÚMMS)  SAV a Ústavu merania (ÚM) SAV a podľa slov Karola Iždinského z ÚMMS SAV ho Akadémia získala vďaka príkladnej spolupráci a spojeným úsilím všetkých zúčastnených, s finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Budovanie CE na vývoj konštrukčných kompozitných materiálov – 2. etapa“ (CEKOMAT).
 
V popoludňajších hodinách v Aule SAV na Patrónke bol seminár, na ktorom predstavitelia dodávateľských firiem podrobne predstavili dodané zariadenie a možnosti inštalovaných analytických techník. Na záver seminára Karol Iždinský informoval o prvých skúsenostiach získaných pri testovacej prevádzke mikroskopu. Zdôraznil, že inštalovanie nového rastrovacieho elektrónového mikroskopu je ďalším úspešným príkladom spolupráce ústavov SAV, keď mikroskop, ktorý patrí Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, nainštalovali v priestoroch Ústavu merania SAV na Dúbravskej ceste a stal sa súčasťou spoločného Laboratória röntgenovej mikrotomografie a riadkovacej elektrónovej mikroskopie, aj preto, že  práve v tomto ústave bola k dispozícii miestnosť s vyhovujúcimi podmienkami na prácu takéhoto citlivého zariadenia.

Príloha

Katarína Kellenbergerová a Juraj Lapin pri symbolickom prestrihávaní pásky. V pozadí nový mikroskop.
Príloha

Riaditeľ Ústavu merania SAV Milan Tyšler víta pozvaných hostí.
Príloha

Prístroj predstavil Karol Iždinský.
Príloha

...
Príloha

Karol Iždinský s Katarínou Kellenbergerovou pred mikroskopom.
Príloha

Juraj Lapin a Katarína Kellenbergerová si overili aj možnosti prístroja...
Príloha

Nový mikroskop v celej svojej magickej kráse 21. storočia...