Rozlúčka s Vladimírom Matulom " /> SAV - <font color="black">Rozlúčka s Vladimírom Matulom</font>

Aktuality

Rozlúčka s Vladimírom Matulom

Vložil(a): V. Šmihula, 21.2.2011, videné 1214-krát

V stredu 16. februára sme sa rozlúčili s významným historikom a slavistom, PhDr. Vladimírom Matulom, DrSc., dlhoročným vedúcim pracovníkom Historického ústavu SAV.

Historický ústav SAV s hlbokým zármutkom oznamuje kolegom a priateľom, že nás vo veku nedožitých 83 rokov opustil významný slovenský historik, medzinárodne uznávaný slavista a dlhoročný vedúci pracovník Historického ústavu SAV, PhDr. Vladimír Matula, DrSc. (30. 4. 1928 Dolný Ďúrad – 13. 2. 2011 Bratislava).

Ťažiskom jeho vedeckej práce bola problematika slovenského národno-emancipačného hnutia, ktorú obohatil o široký slovanský kontext. Činnosť Vladimíra Matulu bola úzko spätá so Slovenskou akadémiou vied, kde pôsobil ako zástupca riaditeľa Historického ústavu a vykonával viaceré funkcie v orgánoch Predsedníctva SAV. Rozsiahle medzinárodné kontakty a spolupráca so zahraničnými vedcami ho predurčili, aby slovenskú historickú vedu zastupoval v mnohých medzinárodných vedeckých komisiách.

Vďaka precíznej bádateľskej práci prispel k rozlúšteniu viacerých sporných problémov štúrovského obdobia, ako aj ku kompletizácii korešpondencie Ľudovíta Štúra a iných slovanských osobností 19. storočia. Svojou vedeckou činnosťou, významnými archívnymi objavmi a úctyhodným počtom publikačných výsledkov doma i v zahraničí sa natrvalo zapísal do dejín slovenskej historiografie i svetovej slavistiky.

Česť jeho pamiatke!

Historický ústav SAV

Príloha

PhDr. Vladimír Matula, DrSc.