Aktuality

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2010

5.11.2010, otvorené 1995-krát

 

Slovenská akadémie vied
organizuje
8.–12. novembra 2010
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2010
Prednášky, besedy, výstavy, dni otvorených dverí pre študentov a širokú verejnosťv ústavoch a organizáciách SAV v Bratislave, Košiciach, Nitre, Zvolene, Tatranskej Lomnici a inde.

NA VŠETKY PODUJATIA SAV VSTUP ZDARMA

Program
tu-Príloha

Tlačová beseda k Týždňu vedy a techniky.