Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Peter Biely z Chemického ústavu SAV preberá ocenenie za výnimočný vedecký ohlas za jedno dielo z rúk riaditeľa Literárneho fondu Ladislava Szerdahélyiho.

Ceny Literárneho fondu za rok 2009

4. 10. 2010 | zhliadnuté 3002-krát
Najvyššie ocenenia zo Slovenskej akadémie vied získali Ľuboš Blaha z Ústavu politických vied SAV, fyzik prof. Vladimír Bužek, historik Ivan Kamenec a chemik Peter Biely.

V bratislavskom Zichyho paláci v utorok 24. septembra Literárny fond slávnostne oceňoval svojimi cenami a prémiami najúspešnejších autorov vedeckej a odbornej literatúry za rok 2009. Udelil aj prémie vedcom za trojročný vedecký ohlas a výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.

Ocenenia odovzdal riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Szerdahély spolu s predsedmi porôt v jednotlivých kategóriách. Moderátorom slávnostného podujatia bol Andrej Ferko, člen výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu.

Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009 získali:
 • V kategórii spoločenské vedy
  PhDr. Mgr. Ľuboš Blaha, PhD.
  za Späť k Marxovi?, VEDA
 • v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra cenu neudelil
 • V kategórii biologické a lekárske vedy
  prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.
  za Aterosklerotické choroby, HERBA
 • V kategórii prírodné a technické vedy
  prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. a prof. RNDr. Daniela Reháková, DrSc.
  za Vápence Slovenska, I. časť, VEDA
Prémie za vedeckú a odbornú literatúru
spoločenské vedy:
 • prof. Dr. H. c. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
  za Moderná slovenská štátnosť, PROCOM

 • prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.
  za Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky, MS

 • prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.
  za Bratislava a starí Slováci, MS

 • Mgr. M. A. Dušan Segeš, PhD.
  za Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, VEDA

 • Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
  za Riziko a neistota. Úvod do behaviorálnej ekonómie a financií, VEDA

 • Pavol Dinka
  za Zápasy o slovenčinu – Novela jazykového zákona – pravda a lži, Ssp.

 • Peter Frankl a Pavol Frankl
  za Židia v Žiline, EDIS ŽU
slovníková a encyklopedická literatúra:
 • Dušan Dubovský
  za Revúca a jej športovci a majstri Slovenska, Európy a sveta, Mestské kultúrne stredisko Revúca
 • PhDr. Eva Kolníková, DrSc., PhDr. Elena Minarovičová, CSc., PhDr. Ján Hunka a Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
  za Kronika peňazí na Slovensku, Fortuna Libri

 • PhDr. Pavol Kršák a kolektív
  za Ottov historický atlas SLOVENSKO, Ottovo Nakladateľstvo

 • PhDr. Vladimír Segeš, PhD. a kolektív
  za Slovakia – Military Chronicle, Perfekt
biologické a lekárske vedy:
 • doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. a MUDr. Peter Valkovič, PhD.
  za Parkinsonova choroba, HERBA

 • doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc. a kolektív
  za Pľúcna hypertenzia očami kardiológa, SAP

  doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, PhD.
  za Psychologické problémy v starobe I., Schola Philosophica

 • doc. RNDr. Ján Patočka, DrSc. in memoriam a RNDr. Ján Kulfan, CSc.
  za Lepidoptera of Slovakia – bionomics and ecology/ Motýle Slovenska - bionómia a ekológia, VEDA
prírodné a technické vedy:
 • prof. RNDr. Danica Jakubíková-Studenovská, CSc. a RNDr. Jozef Pócs, PhD.
  za Monounary algebras, UPJŠ Košice

 • prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
  za Chémia kovových a organokovových zlúčenín, Nakladateľstvo STU

 • doc. RNDr. Rudolf Holzer, PhD., RNDr. Marek Laho, PhD., Doc. RNDr. Peter
  Wagner, PhD. a RNDr. Martin Bednarik, PhD.

  Za Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska, Štátny geologický ústav

 • doc. Ing. Juraj Králik, PhD.
  za Safety and Reliability of Nuclear Power Buildings in Slovakia. Earthquake – Impact – Explosion, Nakladateľstvo STU

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a kolektív
  za Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy, JAGA GROUP

  RNDr. Vladimír Košel, CSc.
  za Subteránna fauna Západných Karpát, Ústav půdní biologie ČR
Prémia za trojročný vedecký ohlas za rok 2010
v kategórii spoločenské vedy:
 • I. miesto
  prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
 • II. miesto
  PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
 • III. miesto neudelil
prírodné a lekárske vedy:
 • I. miesto
  prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
 • II. miesto neudelil
 • III. miesto
  prof. Pavol Balgavý, CSc.
technické vedy a geovedy:
 • I. miesto
  prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
 • II. miesto
  prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.
 • III. miesto neudelil
Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2010
v kategórii spoločenské vedy:
 • I. miesto
  PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
  za Po stopách tragédie, Archa 1991

 • II. miesto neudelil

 • III. miesto neudelil
prírodné a lekárske vedy:
 • I. miesto
  RNDr. Peter Biely, DrSc.
  za Microbial xylanolytic systems. Trends in Biotechnology 3, Elsevier Science Publishers B.V.

 • II. miesto
  prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
  za dielo Jozef Noga and Rodney J. Barlett: The full CCSDT model for molecular electronic structure , Journal Chemical Physics 86

 • III. miesto
  Ondrej Kováčik
  za ON SPACES Lp(x) AND Wk,p(x),Mathematical J. 41

 • III. miesto
  PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.
  za dielo Stabilization of Calcium Release
  Channel (Ryanodine Receptor) Function by FK 506-Binding Protein, In Cell,
  Vol.
  77, No.5 p.
technické vedy a geovedy:
 • I. miesto
  prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
  za dielo Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease, International Journal of Biochemistry &Cell Biology Volume:39

 • II. miesto
  prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
  na dielo Klement Erich Peter, Mesiar Radko, Pap Endre: Triangular norms.
  Trends in Logic-Studia Logica Libary
  , Kluwer Academic Publishers Dordrecht

 • III. miesto
  prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
  za dielo Fractional-Order Systems and PlλDμ – Controllers, IEEE Transactions on Automatic Control

  Na záver slávnosti sa k oceneným i ostatným účastníkom prihovoril riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Szerdahélyi.