Aktuality

Prezentácia českej feministickej autorky

24.2.2010, otvorené 915-krát

 

Ústav svetovej literatúry SAV a Aspekt vás pozývajú na hosťovskú prednášku doc. Libory Oates-Indruchovej, PhD "Autorka, text, čtenářka: ženská literární tradice a hledání identit".

Kedy: v pondelok 1. marca 2010 o 13:30 h

Kde: v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave na Konventnej 13

Doc. Libora Oates-Indruchová, PhD sa na Karlovej univerzite venuje kultúrnej reprezentácii rodu, cenzúre, naratívnemu výskumu, feministickej literárnej teórii, kultúre a vede v období štátneho socializmu. V súčasnosti pracuje na výskumných projektoch Změny genderové kultury v Československu 1948-1989 a Cenzura ve společenských vědách v období státního socialismu: Česká republika a Maďarsko.

Téma prezentácie: Feministická literárna teória sa vyvíjala v nadväznosti na širšie intelektuálne a spoločenské kontexty. Vždy skúmala, akým spôsobom sa otázky a problémy kladené v rámci týchto kontextov zmemia, rozšíria alebo zúžía, pokiaľ sa do nich zahrnú ženy, či gender ako taký. Prezentácia poskytne stručný prehľad vývoja feministického myslenia v literatúre - od autorky, cez text až k čitateľke, od začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť.Príloha

Príloha

Doc. Libora Oates-Indruchová, PhD.