Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Literárna kaviareň tentoraz s vedcami zo SAV

16. 11. 2009 | zhliadnuté 1637-krát
Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV vyšiel v rámci Týždňa vedy a techniky do Starého mesta Bratislavy. V Ex Cafe na Prepoštskej ul. predstavil verejnosti šesť kníh zo svojej produkcie.

Literárna kaviareň Ex Cafe kníhkupectva Ex Libris v Bratislave na Prepoštskej ul. sa vo štvrtok 5. novembra premenila dočasne na vedeckú kaviareň. S piatimi tohtoročnými publikáciami, z toho jednou horúcou knižnou novinkou doslova prinesenou rovno z tlačiarne, a tiež jednou vlaňajšou publikáciou sa prišli verejnosti predstaviť vedeckí pracovníci Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV (KVSBK SAV).

Po tom, čo v talianskych školách zakázali na stenách kríže, netrúfol si riaditeľ KVSBK SAV doc. Gabriel Bianchi nazvať prezentáciu nových publikácií krstom a tak ich nazval - nech mu kolegovia z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV odpustia "nekrst". A "nekrstným otcom" hneď troch publikácií nebol nikto iný ako prof. Jozef Viceník z Filozofického ústavu SAV.

Autorkou dvoch z ním prezentovaných publikácií je Blanka Šulavíková z KVSBK SAV. Jej publikácia "Spor o vedeckosť filozofie v slovenskej filozofii 40. rokov" (Album, Bratislava 2009, 170 str.) bola vypracovaná v rámci grantového projektu VEGA "Sondy do slovenského filozofického myslenia". Ako už sám názov napovedá autorka sa v nej zaoberá pomerne krátkym obdobím v slovenskej filozofii, kedy sa na Slovensku zápasilo o to, ktorý prístup vo filozofii má skutočný vedecký status a prioritou filozofie bolo úsilie stať sa "vedeckým svetonázorom". V svojej druhej publikácii, prezentovanej v rámci týždňa vedy a techniky "Mladí v hraniciach privátnych záujmov" (Album, Bratislava 2009, 182 str.) sa Blanka Šulavíková, ako píše v predslove, sústredila najmä na problematiku vzťahu mladých ľudí k riešeniu problémov vo verejnom priestore. Ide vlastne o to, vedieť ako veľmi sú aj v našom prostredí mladí ľudia zasiahnutí trendom individualizmu, ktorý je charakteristický pre súčasné obdobie, ktoré sa zvykne nazývať "postmoderná doba". Knižka vznikla v rámci grantového projektu VEGA "Filozofické myslenie a estetické vnímanie každodenného života" a Centra excelentnosti SAV pre výskum občianstva a participácie (COPART) s finančnou podporou SAVOL-u.

Treťou knižkou, ktorú v kaviarni Ex Cafe prezentoval prof. Viceník, bola už spomínaná horúca novinka prof. Emila Višňovského prinesená v jedinom exemplári z tlačiarne "Človek ako Homo agens / Ľudské konanie medzi mysľou a sociokultúrnym kontextom" (IRIS, Bratislava 2009). A na otázku, ako by sa dali všetky tri knihy stručne charakterizovať prof. Viceník odpovedal: "Spájajú a charakterizujú ich tri menovatele - racionalita, ľudské konanie a vedecká filozofia".

Knižku o slovenskej národnej identite Jana Plichtová, Barbara Lášticová, Magda Petrjánošová - "Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore" (KVSBK SAV, Bratislava 2009) predstavil ďalší slovenský filozof Egon Gál. Kniha je podľa neho zaujímavá "..nielen po metodologickej stránke, lebo využíva metódu diskurzívnej analýzy, ale aj tým, že kladie otázku o slovenskosti na začiatku 21. storočia. Teda v čase, keď táto otázka stráca pomaly zmysel, lebo už rozmýšľame o tom, čo znamená európskosť. A je to veľmi zaujímavé sledovať ako sa intelektuáli a mladí ľudia dnes pokúšajú definovať aké je to byť Slovákom, čo to znamená slovenskosť a aké rozmanité a ešte nedokryštalizované sú tie názory", povedal nám o knihe Egon Gál.

Piatou prezentovanou novinkou bola publikácia Miroslav Popper, Petra Szeghy, Štefan Šarkozy - "Rómska populácia a zdravie: Analýza situácie na Slovensku" (Partners for Demcratic Change Slovakia, Madrid 2009, 95 str.), ktorú do života uviedol Miroslav Popper. Publikácia ako už sám názov hovorí, sa zaoberá zdravotnou situáciou v rómskj populácii, vrátane takej problematiky ako je bývanie, užívanie liekov, návštevy u zubára, stav chrupu, prevencia u žien, životný štýl a pod.

Posledná prezentovaná publikácia bola štúdia Gabriel Bianchi, Ivan Lukšík, Oľga Pietruchová, Miroslav Popper, Petra Szeghy: "Re/produkcia rodovej ne/rovnosti v zdravotníctve" (OKAT PLUS s.r.o. pre KVSBK SAV a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, 2008). Štúdia, ktorá vyšla v rámci projektu "Gender mainstreaming na pracoviskách reprodukčného zdravia" financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci iniciatívy Equal II, analyzuje situáciu v zdravotníctve, ktoré je známe vysokým zastúpením žien, ale pozície s vyššou mierou rozhodovacích kompetencií sú obsadené najmä mužmi. Ako sa hovorí v úvode, a zdôraznil to na prezentácii aj Gabriel Bianchi, cieľom autorov bolo zistiť reálny stav v tejto oblasti, objasniť jeho príčiny a nájsť možnosti cieleného pôsobenia. Je to vlastne sonda do sveta na rode závislých očakávaní a praktík v slovenskom zdravotníctve, v ktorej sa analyzujú autentické výpovede žien a mužov, ktoré nám približujú obraz ich každodenného pracovného aj rodinného života.

A.Š.