Aktuality

Spomienka na Dionýza Blaškoviča

Vložil(a): V. Šmihula, 3.12.2008, videné 1722-krát

Spomienke na zakladateľa virológie na Slovensku a v Česku bolo venované stretnutie vo Virologickom ústave SAV.

Vo veľkej zasadačke Virologického ústavu SAV v Bratislave sa v piatok 28. novembra zišli priatelia, kolegovia, žiaci aj stúpenci akademika Dionýza Blaškoviča (12.8.1913-17.11.1998) pri príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín a 10. výročia jeho smrti, aby vzdali hold jeho pamiatke aj odkazu, ktorý v slovenskej virológii a lekárskej vede zanechal.

Riaditeľ Virologického ústavu SAV prof. Jaromír Pastorek osobitne srdečne na stretnutí privítal najbližších akademika, jeho dcéry RNDr. Miladu Čiamporovú, CSc. a RNDr. Hanu Blaškovičovú, ako aj ďalších príbuzných. Vo svojom príhovore pripomenul, že Dionýz Blaškovič bol známym slovenským vedcom, pedagógom, lekárom, virológom. "Pre nás je najdôležitejšie to, že bol hlavne virológom, pretože Virologický ústav SAV založil v roku 1953, viedol ho prakticky 25 rokov a za jeho pôsobenia sa tento ústav stal svetovo uznávaným virologickým pracoviskom," zdôraznil prof. Jaromír Pastorek.

S emotívnou spomienkou na akademika Dionýza Blaškoviča vystúpil jeho žiak, predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Fedor Čiampor. Pripomenul, že poznal akademika Blaškoviča od roku 1960. "Začnem na odľahčenie krátkou spomienkou na príhodu v laboratóriu," povedal na úvod prof. Čiampor. "Potom sa pokúsim povedať prečo prišiel 17. november 1998. To bude určite najťažšie, možno aj najsubjektívnejšie a najvnútornejšie. Ďalej sa pokúsim priblížiť vedecký prínos akademika Blaškoviča, aby aj tí, ktorí meno Blaškovič poznajú, poznali aj jeho majstrovstvo a na záver sa vrátim k akademikovi Blaškovičovi ako k učiteľovi, riaditeľovi ústavu, predsedovi SAV, ale hlavne ako k človeku, ktorý miloval všetko čo bolo krásne, všetko čo vytvoril a poznal človek, čo vytvorila príroda a spôsobila evolúcia." (Celý text spomienok prof. Čiampora nájdete v prílohe pod fotografiami, alebo po kliknutí na modrý text.)

Na tému Akademik Blaškovič a jeho prínos pre výučbu a výskum virológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského  s obrazovou prezentáciou vystúpila prof. Jela Mistríková, CSc., s prezentáciou Dionýz Blaškovič a výskum vírusov chrípky vo Virologickom ústave SAV  RNDr. Gustáv Russ, DrSc. a na záver akademikova vnučka RNDr. Martina Labudová z Virologického ústavu SAV predniesla prednášku Mechamizmus šírenia lymfocytárnej choriomeningitídy počas perzistentnej infekcie.

Príloha

Prof. Fedor Čiampor pri spomienke na akademika Dionýza Blaškoviča...
Príloha

Fotografia akademika Dionýza Blaškoviča z premietacieho plátna počas obrazovej prezentácie...
Príloha

Prof. Jaromír Pastorek počas obrazovej prezentácie o akademikovi Blaškovičovi ako zakladateľovi Virologického ústavu SAV.
Príloha

Prof. Jela Mistríková v Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Príloha

Slovo má Gustáv Russ z Virologického ústavu SAV v Bratislave.
Príloha

A napokon akademikova vnučka Martina Labudová počas prednášky.
Príloha

Akademikove dcéry zľava Hana Blaškovičová a Milada Čiamporová...
Príloha

Zľava Milada Čiamporová z Botanického ústavu SAV, doc. Silvia Pastoreková z Virologického ústavu SAV a akademikov vnuk Fedor Čiampor ml. z Ústavu zoológie SAV.
Príloha

Pohľad na účastníkov stretnutia.