Aktuality

Ceny Literárneho fondu za rok 2007

Vložil(a): V. Šmihula, 1.10.2008, videné 1315-krát

Najvyššie ocenenia zo SAV získali doc. Oľga Kovačičová a kol., prof. Jaromír Pastorek a prof. Vladimír Bužek.

V bratislavskom Zichyho paláci vo štvrtok 25. septembra cenami a prémiami Literárneho fondu oceňovali najúspešnejších autorov vedeckej a odbornej literatúry za rok 2007, vedcov prémiami za vedecký ohlas v posledných troch rokoch a výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo. Diela hodnotila odborná komisia, ktorá vznikla pri Literárnom fonde. Oceneným aj ostatným účastníkom slávnosti sa na úvod prihovoril predseda výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu prof. Jozef Čársky.

Ceny za vedeckú a odbornú literatúru získali:

 • V kategórii spoločenské vedy:
  prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.
  za Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity,
  multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov
  , vydavateľstvo LÚČ

 • v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra :
  doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc. a kolektív (Ústav svetovej literatúry SAV)
  za Slovník ruskej literatúry 11.-20.storočia, VEDA

 • v kategórii biologické a lekárske vedy :
  prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. a kolektív
  za Princípy chirurgie,I. diel, SAP

 • v kategórii prírodné a technické vedy:
  doc. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.
  zaSuperlinear Parabolic – Problems, Springer Birkhäuser

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007
získali:


Kategória spoločenské vedy:
 • PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. (Historický ústav SAV)
  za Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom
  kráľovstve
  , vydavateľstvo Rak

 • prof. PhDr. Vincent Šabík, DrSc.
  za Intelektuál ako homo politicus, PROCOM

 • doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD.
  za Kultúra a environmentálna kríza, UKF Nitra

 • prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.
  za Jazyky v kontaktoch, VEDA

 • doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.
  za Nový deklinačný systém slovenčiny, FF PU

 • JUDr. Eduard Barány, DrSc. (Ústav štátu a práva SAV)
  za Pojmy dobrého práva, EUROKODEX

Kategória slovníková a encyklopedická literatúra:
 • Mgr. Zdenko Ďuriška
  za Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti, Matica slovenská

 • prof. Ing. Arch. Matúš Dulla, DrSc. (Ústav stavebníctva a architektúry SAV)
  za Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok, Perfekt

 • PhDr. Klára Buzássyová, CSc., Mgr. Alexandra Jarošová, CSc. a kolektív (Jazykovedný ústav ĽŠ SAV)
  za Slovník súčasného slovenského jazyka I., A – G, VEDA

Kategória biologické a lekárske vedy:
 • RNDr. Ján Kliment, CSc., RNDr. Milan Valachovič, CSc. a kolektív (Botanický ústav SAV)
  za Rastlinné spoločenstvá Slovenska, 4. Vysokohorská vegetácia, VEDA

 • doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Anna Foltinová, CSc. a kolektív
  za Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve, SAP

 • prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., MUDr. Ivana Štefanková, CSc.
  za Zlyhávanie a transplantácia srdca, HERBA

Kategória prírodné a technické vedy:
 • doc. RNDr. Ján Kráľ, CSc.
  za Vek slnečnej sústavy, VEDA

Prémia za trojročný vedecký ohlas za rok 2008:

v kategórii spoločenské vedy:

 • I. miesto neudelili
 • II. miesto
  Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. (Prognostický ústav SAV)
 • III. miesto neudelili

v kategórii prírodné a lekárske vedy:
 • I. miesto
  prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (Virologický ústav SAV)
 • II. miesto
  RNDr. Peter Biely, DrSc. (Chemický ústav SAV)
 • III. miesto
  RNDr. Peter Markoš, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV)
 • III. miesto
  RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV)

v kategórii technické vedy a geovedy:
 • I. miesto neudelili
 • II. miesto
  doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.
 • III. miesto
  prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. (Geofyzikálny ústav SAV)

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2008:

v kategórii spoločenské vedy:
 • žiadnu prémiu neudelili

v kategórii prírodné a lekárske vedy:
 • I. miesto
  prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV)
 • II. miesto
  RNDr. Peter Biely, DrSc. (Chemický ústav SAV)
 • III. miesto
  Prof. Ing. Ignác Capek, DrSc. (Ústav polymérov SAV)

v kategórii technické vedy a geovedy:
 • žiadnu prémiu neudelili
Žiaľ, nie všetci ocenení z pracovísk Slovenskej akadémie vied sa pre rôzne pracovné povinnosti na slávnosti zúčastnil, takže na fotografiách vám predstavujeme len prítomných...Príloha

Riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély odovzdáva Cenu LF v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry do rúk doc. Oľgy Kovačičovej z Ústavu svetovej literatúry SAV za <i>Slovník ruskej literatúry 11. - 20. storočia</i>.
Príloha

Prémiu za výnimočný vedecký ohlas preberá Peter Biely z Chemického ústavu SAV (uprostred). Vľavo moderátor podujatia Andrej Ferko.
Príloha

Prémiu za výnimočný vedecký ohlas prevzal aj prof. Ignác Capek z Ústavu polymérov SAV. V zrkadlovom odraze od lesklej sklenej plochy si tento okamih môžete vychutnať aj z opačnej strany...
Príloha

Prémiu za vedecký ohlas preberá prof. Peter Moczo z Geofyzikálneho ústavu SAV (vpravo). Blahoželá mu Andrej Ferko.
Príloha

Alexander Kiss z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v podobnej úlohe.
Príloha

Prémia za knihu <i>Kôň a človek v stredoveku</i>­ prevzala aj Daniela Dvořáková z Historického ústavu SAV.
Príloha

Za knihu <i>Pojmy dobrého práva</i>­ prémiu preberá Eduard Barány z Ústavu štátu a práva SAV.
Príloha

Sprava Klára Buzássyová a Alexandra Jarošová (Jazykovedný ústav ĽŠ SAV) - prémia za <i>Slovník súčasného slovenského jazyka, I. diel</i>.
Príloha

Pohľad medzi účastníkov slávnosti.
Príloha

Pohľad do sály počas vystúpenia prof. Jozefa Čárskeho.