Aktuality

Ceny predsedu NR SR

26.6.2008, otvorené 1198-krát

 

V utorok 24. júna Ceny predsedu NR SR prevzali etnologička Soňa Kovačevičová a historička Katalin Vadkerty.

Ocenenia za prínos v oblasti kultúry a humanitného vzdelávania v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave odovzdal Predseda Národnej rady SR Pavol Paška. Medzi hosťami slávnostného aktu bol aj predseda Poslaneckej snemovne Českej republiky Miloslav Vlček, predseda Vlády SR Róbert Fico, podpredseda NR SR Miroslav Číž, podpredseda Vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič, minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič, poslanci NR SR a viacerí významní hostia z kultúrnej, umeleckej, politickej a spoločenskej oblasti.

Jednotlivé kategórie ocenení boli navrhnuté tak, aby vyzdvihli mimoriadne osobnosti a kolektívy, ktoré vzbudili pozornosť verejnosti v relevantných oblastiach umenia a humanitného vzdelania.

Tento rok na základe návrhu odbornej komisie predseda NR SR udelil šesť ocenení za prínos v oblasti etnológie, humanitných vied, hudby, výtvarného umenia, dramatických umení a filmu.
  • Cenu predsedu NR SR za mimoriadny prínos v oblasti humanitných vied Pavol Paška odovzdal etnologičke prof. Soni Kovačevičovej.
Riaditeľka Ústavu etnológie SAV Gabriela Kilianová v laudácii na počesť ocenenej zdôraznila, že Soňa Kovačevičová sledovala jednotlivé kultúrne javy vždy vo vzájomných súvislostiach a spravidla v historickom zábere niekoľkých storočí. Témy o výtvarných tradíciách, ľudovom staviteľstve, o sídlach a kultúrnej krajine, vždy s ohľadom na ľudský faktor v nich, patrili k tým najčastejším. Temer dvadsať rokov viedla projekt etnokartografického štúdia kultúrnych javov. Spolu s tímom pracovníkov Ústavu etnológie SAV mapovala kultúrne tradície na celom území Slovenska, teda rovnako v slovenských, v maďarských, v nemeckých, rusínskych a ukrajinských sídlach. Takýto metodologický prístup sa pre vtedajšie etnologické bádanie stal veľkou odbornou výzvou, pretože sledoval Slovensko ako multietnickú krajinu. Vznikla mimoriadna publikácia - Etnografický atlas Slovenska (1990), ktorá sa zaradila medzi závažné výsledky etnokartografického skúmania Európy. Medzinárodná akademická obec ocenila odborný prínos publikácie a celej výskumnej práce udelením prestížnej Herderovej ceny Soni Kovačevičovej vo Viedni v roku 1982 (Úplný text laudácie nájdete v prílohách pod fotografiami).

  • Cenu za mimoriadny prínos v oblasti histórie predseda NR SR udelil historičke Katalin Vadkerty.
Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV v slávnostnej laudácii vyzdvihol, že doterajším vyvrcholením jej vedecko-výskumných a publikačných aktivít je práve vyznamenaná monografia Maďarská otázka v Československu 1945-1948, ktorú označil za impozantný výsledok nielen dlhoročnej systematickej a náročnej vedecko-výskumnej práce, ale aj dielo, do ktorého sa premietlo autorkino osobné a pochopiteľné emocionálne zaujatie (Úplný text laudácie nájdete v prílohách pod fotografiami).

Ďalšie ceny získali operný spevák Sergej Kopčák, maliar Rudolf Fila, spisovateľ, dramatik a literárny a divadelný vedec Karol Horák a kameraman Vincent Rosinec.


Ceny predsedu NR SR boli slávnostne udelené už druhý raz, sú oodovzdávané raz ročne v závere mesiaca jún. Idea udeľovania Ceny predsedu NR SR bola inšpirovaná historickou udalosťou. V júli 1843, sa na fare v Hlbokom uskutočnilo stretnutie Ľudovíta Štúra, Michala Miloslava Hodžu a Jozefa Miloslava Hurbana. Na tomto stretnutí bol na základe dohody popredných predstaviteľov slovenskej inteligencie prijatý celoslovenský spisovný jazyk. Kodifikátori slovenčiny túžili, aby tento jazyk slúžil nielen ako prostriedok každodennej komunikácie, ale aj ako jazyk, ktorého opodstatnenosť a mohutnosť by mala preverovať predovšetkým národná literatúra. Spisovatelia a vedci slovenčinu nielen pasívne používali, ale aj aktívne menili a rozširovali možnosti komunikácie v tomto jazyku. Umenie sa nevyjadruje len prostredníctvom verbálneho jazyka, ale aj prostredníctvom iných, neverbálnych jazykov, ako sú výtvarné umenie, hudba, dramatické umenie. Predseda NR SR sa preto rozhodol udeľovať ocenenie Cena predsedu NR SR tým osobnostiam, ktoré sa aktívnym a zásadným spôsobom podieľali na vývine umeleckých jazykov.


Foto: NR SR, Matúš Zajac

Príloha

Vzájomné blahoželanie - vľavo Katalin Vadkerty, vpravo Soňa Kovačevičová.
Príloha

Predseda NR SR Pavol Paška odovzdáva ocenenie Soni Kovačevičovej.
Príloha

Katalin Vadkerty v podobnej situácii...
Príloha

Ceľkový pohľad na slávnosť.
Príloha

Šestica vyznamenaných...