Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Štefan Luby odovzdáva Pamätnú plaketu SAV do rúk prof. Ladislava Bareša (vpravo).

Ocenenie českým egyptológom

24. 6. 2008 | zhliadnuté 1329-krát
V piatok 20. júna prof. Štefan Luby odovzdal Pamätnú plaketu SAV do rúk riaditeľa Českého egyptologického ústavu FF UK.

Na slávnostnom, zároveň však aj pracovnom stretnutí v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave sme z hostí privítali prof. Ladislava Bareša, riaditeľa Českého egyptologického ústavu Filozofickej Fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ako aj správcu slovenskej nadácie Aigyptos Jozefa Hudeca. Za Slovenskú akadémiu vied sa na slávnosti zúčastnil jej predseda prof. Štefan Luby, podpredsedovia Dušan Kováč, Viera Rosová a Ivan Zahradník, predsedníčka Snemu SAV Dagmar Podmaková, riaditeľ Ústavu oreientalistiky SAV doc. Karol Sorby, členovia Predsedníctva SAV prof. Ján Bakoš a Dušan Gálik, pracovníci Ústavu orientalistiky SAV aj ďalší hostia.

Pamätnú Plaketu SAV Českému egyptologickému ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej udelili pri príležitosti 50. výročia vzniku bývalého Československého egyptologického ústavu, za zásluhy o podporu a rozvoj egyptologického výskumu v Slovenskej republike.

Laudáciu na počesť Českého egyptologického ústavu FF UK predniesol slovenský egyptológ Dušan Magdolen z Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave Pripomenul, že staroegyptská civilizácia bola jednou z najstarších na svete, v ktorej sa v druhej polovici 4. tisícročia p. n. l. zrodilo písmo aj štát. Jej štúdiu sa venujú najprestížnejšie pracoviská vo svete. Medzi tieto popredné egyptologické pracoviská patrí aj pražský ústav. Práve zo spolupráce s týmto ústavom sa približne pred 10 rokmi zrodila aj slovenské egyptológia.

Československý egyptologický ústav (od roku 1993 Český egyptologický ústav) vznikol v závere 50. rokov minulého storočia transformáciou egyptologického seminára, ktorý na FF UK v Prahe existoval od roku 1925. Pri jeho zrode stál prof. František Lexa. V 60. rokoch sa aktívne zapojil do medzinárodnej akcie UNESCO vyhlásenej na záchranu núbijských pamiatok v súvislosti s výstavbou Vysokej asuánskej priehrady. Viac ako 40 rokov egyptologický ústav realizuje systematický archeologický výskum na rozsiahlej lokalite Abúsír, ktorej dominujú veľké pyramídy faraónov 5. dynastie zo začiatku 2. polovice 3. tisícročia pred Kristom.

Český egyptologický ústav patrí k malému počtu popredných egyptologických pracovísk, ktoré majú v Egypte zriadenú stálu archeologickú misiu. K najvýznamnejších objavom pražských egyptológov v Abúsíre patrí objav kráľovskej hrobky, tzv. Nedokončenej pyramídy faraóna Raneferefa z 5. dynastie s nálezmi papyrusového archívu, kolekcie kráľovských sôch a ďalších historicky významných artefaktov; ďalej objav pyramídového komplexu kráľovnej Chentkaus z toho istého obdobia; objav šachtovej hrobky veľmoža Wedžahorresneta a nevykradnutej šachtovej hrobky kňaza Iufaaa, obidve zhruba z polovice 1. tisícročia pred Kristom.

V 90. rokoch minulého storočia sa na pôde egyptologického ústavu v Prahe sformovala zakladateľská generácia slovenských egyptológov a následne sa v druhej polovici 90. rokoch po prvýkrát v histórii etabloval egyptologický výskum na Ústave orientalistiky SAV v Bratislave. Český egyptologický ústav poskytuje slovenskej egyptológii od samotných počiatkov neoceniteľnú všestrannú pomoc, najmä pokiaľ ide o budovanie knižného fondu s vedeckou egyptologickou literatúrou, mimoriadne významná je účasť slovenských výskumníkov na terénnych výskumoch.

Prof. Štefan Luby pri odovzdávaní plakety vyslovil poďakovanie a uznanie za spoluprácu Českému egyptologickému ústavu FF UK, aj potešenie nad skutočnosťou, že sa našli spoločné záujmy aj v takej sfére, ktorá patrí k prvoradým kultúrnym záujmom ľudstva, čo sa odzrkadlilo v rozsiahlych výskumných aktivitách aj v českej a slovenskej literatúre. Predseda SAV vyslovil presvedčenie, že táto spolupráca bude úspešne pokračovať. Podobné presvedčenie vyjadril aj prof. Ladislav Bareš.

Súčasťou slávnostného odovzdávania vyznamenania bola prednáška riaditeľa Českého egyptologického ústavu prof. Františka Bareša spojená s dataprojekciou o najnovších objavoch v Egypte a výskume civilizácie starovekého Egypta, ktorú si prítomní vypočuli s mimoriadnym záujmom... A nemožno sa tomu ani čudovať, pretože oboznámil poslucháčov naozaj s unikátnymi objavmi českých egyptológov – najmä v Abúsíre (podrobnejšie informácie nájdete na stránke Českého egyptologického ústavu Filozofickej Fakulty Univerzity Karlovej v Prahe).