Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Držiteľ Krištáľového krídla 2007 Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV pri poďakovaní...

Karol Pieta s Krištáľovým krídlom

14. 4. 2008 | zhliadnuté 2206-krát
Krištáľové krídlo v kategórii Veda a medicína si nedeľu 13. apríla večer prevzal archeológ Karol Pieta z ArÚ SAV v Nitre.

Na slávnosti v Divadle Andreja Bagara v Nitre už po jedenásty raz odovzdali významné ocenenia vynikajúcim osobnostiam Slovenska. Podľa slov riaditeľky a konateľky spoločnosti AGAS, s.r.o. Márie Vaškovičovej-Mlčochovej, ktorá podujatie organizuje, v jeho rámci sú oceňovaní ľudia, ktorí patria k tejto krajine a výrazne ju svojimi schopnosťami posúvajú vpred. "Krištáľové krídlo vyzdvihuje ľudí, ktorí sú múdri, talentovaní, dosahujú vo svojej oblasti nadpriemerné výsledky," zdôraznila riaditeľka. "Ide o ľudí, ktorí nás veľmi často zviditeľňujú aj v zahraničí a dokazujú, že aj tu na Slovensku máme osobnosti porovnateľné so svetom."

Krištáľové krídla 2007 odovzdali v ôsmich kategóriách – hudba, divadlo a film, šport, medicína a veda, publicistika a literatúra, hospodárstvo, výtvarné umenie a architektúra. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda SAV prof. Štefan Luby. V kategórii Veda a medicína Krištáľové krídlo získal PhDr. Karol Pieta, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Ako v poďakovaní zdôraznil Karol Pieta, Krištáľové krídlo si cení najmä ako ocenenie dlhoročnej práce celého kolektívu pracovníkov Archeologického ústavu SAV v Nitre. "Archeológia sa nedá robiť individuálne a za každým výsledkom je celý tím ľudí. Som veľmi rád, že práve túto vednú disciplínu si porota všimla a ocenila," povedal pre agentúru SITA. Dodal, že slovenská archeológia má vo svete veľmi dobré meno a obstojí aj v medzinárodnej konkurencii. V najbližšej dobe čaká čerstvého držiteľa Krištáľového krídla výskum v Bojnej a Horných Orešanoch a jeho cesty určite povedú aj do Nemecka, kde tamojší odborníci reštaurujú hrobku z Popradu-Matejoviec.

Do záverečnej nominácie na Krištáľové krídlo 2007 na návrh odbornej poroty okrem konečného víťaza postúpili aj doc. Čestmír Altaner z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave a prof. Vladimír Bužek z Fyzikálneho ústavu SAV.


PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Ako sa hovorí v zdôvodnení návrhu na ocenenie od odbornej poroty, Karol Pieta je excelentným archeológom medzinárodného významu. Vlani zabezpečil a vykonal výskum a konzerváciu nálezov z kniežacej hrobky v Poprade z prelomu 4. a 5. st. Tento európsky unikát, ktorý vyvolal veľký medzinárodný záujem, je snáď jediný svojho druhu v Európe. V minulom roku prebiehal intenzívny výskum náleziska v Bojnej v okrese Topoľčany, ktorý svedčí o existencii dosiaľ neznámeho mocenského centra Nitrianskeho kniežatstva zo začiatku 9. storočia. Nálezy bronzových zvonov a súčastí prenosného oltára s prvými dokladmi písma v našej histórii dokazujú prítomnosť kresťanstva západného rítu najmenej 50 rokov pred príchodom Konštantína a Metoda. Aj na tomto výskume, najmä na jeho vyhodnotení sa podieľal Karol Pieta. Okrem toho dlhodobo viedol výskum na Havránku pri Liptovskej Mare. Verejnosť sa s výsledkami môže oboznámiť v nedávno obnovenom archeologickom skanzene.

Karol Pieta sa podieľal na mnohých archeologických výskumoch a objavoch na Slovensku, ktoré žiadajú prehodnotiť doteraz opísané dejiny. Archeológia je učebnicou histórie. Prináša poznatky, ktoré vedú cestu za poznaním, k naplneniu odkazov histórie Slovenska. Za osobitný prínos pre vedu dostal Karol Pieta v roku 2007 Zlatú medailu Slovenskej akadémie vied.


Foto: Martin Havran, SITA